Translate
HomeNieuwsCollege neemt besluit over toekomst Warmtebedrijf

College neemt besluit over toekomst Warmtebedrijf

Rotterdam
Wat wij doen
Man bij meterkast
6 oktober 2021
26 januari 2022

Op dinsdag 5 oktober heeft het college van B&W een besluit genomen over deelname van het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) aan het WLQ+ project. WLQ+ is een afsplitsing naar Leiden van de nog aan te leggen leiding voor restwarmte tussen Rotterdam en Den Haag (de WLQ). De hoop was dat met de aanleg van WLQ+ voor het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) een bedrijfseconomisch gezonde toekomst kon worden gerealiseerd. De gemeente is aandeelhouder in het WbR. Helaas is het college tot de conclusie gekomen dat de deelname van WbR in WLQ+ te grote financiële risico’s met zich meebrengt. Dit besluit is op donderdag 14 oktober 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Warmtebedrijf Rotterdam

WbR zorgt, naast Eneco, dat restwarmte van de industrie uit de haven naar de stad wordt gebracht. Eneco en Vattenfall brengen als leverancier de warmte vervolgens tot in de woningen. Op deze manier worden huizen in Rotterdam duurzaam verwarmd. We noemen dit stadsverwarming. Stadsverwarming is van belang voor de energietransitie.
Wat het besluit over deelname aan de WLQ+ betekent voor de toekomst van het WbR is nog niet duidelijk. Daarover zullen de betrokken partijen, waaronder de producenten van warmte en leveranciers, in gesprek gaan met het WbR. We gaan door met de energietransitie en dus ook met de initiatieven om wijken van het aardgas af te halen.

Energietransitie

De gemeente Rotterdam heeft flinke ambities op het gebied van duurzaamheid en schone energie. Onze klimaatdoelstellingen blijven onveranderd. Zo heeft Rotterdam zijn eigen Klimaatakkoord dat bestaat uit meer dan 55 maatregelen waarmee de stad de komende jaren de CO2-uitstoot wil halveren. Verder zetten we in op bijvoorbeeld het stimuleren van zonne-energie, windenergie en schone mobiliteit.

Aardgasvrije wijken

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn en Rotterdam dus ook. Dat is onderdeel van de energietransitie. Daarover hebben we afspraken gemaakt met de Rijksoverheid en met de inwoners van Rotterdam. Daar gaan we mee door, en dat kan ook, want de restwarmte van de industrie in de haven is er en de leidingen blijven liggen.
De huidige aanpakken aardgasvrij in wijken op Rotterdam-Zuid inclusief Rozenburg gaan door, maar lopen mogelijk vertraging op. We moeten met verschillende partijen onderzoeken hoe de planning er uit gaat zien.

Wat de consequenties zijn, kunnen we nu nog niet zeggen. De aanvullende financiering in het kader van WLQ+ (de leiding naar Den Haag en Leiden) vanuit de gemeente Rotterdam stopt. Let wel: De restwarmte van de industrie uit de haven blijft beschikbaar en de leiding ligt er, dus de levering van warmte naar de woningen in de stad gaat door.
Ja zeker. De klimaatdoelstellingen blijven onveranderd. Nederland moet nog steeds in 2050 aardgasvrij zijn en Rotterdam dus ook. Uit de Regionale Energiestrategie blijkt dat restwarmte het beste alternatief voor aardgas is. De warmteleiding vanuit de haven naar de stad blijft liggen en er wordt nog steeds restwarmte van de industrie uit de haven geleverd aan de gebouwen en huishoudens in de stad.

Bij de warmtelevering zijn verschillende partijen betrokken:

  • De Afvalverbranding in Rozenburg en Shell: zij leveren de restwarmte
  • Warmtebedrijf Rotterdam (WbR), dat de warmte van de haven naar de stad brengt via de warmteleiding de Nieuwe Warmte Weg (DNWW) en,
  • Vattenfall/Eneco die de warmte in de stad naar de gebouwen brengen.

 

Als Warmtebedrijf Rotterdam geen partner meer is in de keten, zullen de andere betrokken partijen nieuwe afspraken moeten maken.

We zijn in 2006 met WbR gestart om duurzame restwarmte naar de stad te brengen. De gemeente Rotterdam heeft daarbij zijn nek uitgestoken om dit mogelijk te maken. Immers, we moeten onze klimaatdoelstellingen behalen en – nog belangrijker – een betaalbare energietransitie voor alle Rotterdammers realiseren.

Zo’n complex project met restwarmte brengt met zich mee dat je als warmtebedrijf een voortrekkersrol hebt. WbR heeft last gehad van de financiële crisis rond 2010 en de energiemarkt is heel beweeglijk.

We gaan door met de gebiedsaanpakken. Daarnaast heeft de gemeente nog vele andere projecten en programma’s, die een bijdrage leveren aan verduurzaming van de energie.
WbR ondervindt inderdaad zeer nadelige effecten van de gestegen gasprijs. Dit is één van de elementen in de optelsom die ervoor zorgt dat de liquiditeitsvraag boven het door de gemeenteraad gestelde mandaat uitkomt.
U krijgt altijd warmte geleverd. De levering van warmte is wettelijk geregeld via de Warmtewet. U komt dus niet in de kou te zitten. Daar staat de Rijksoverheid garant voor. Mocht u toch uw contract willen opzeggen, kunt u contact opnemen met uw warmteleverancier.
Het is nog steeds een goed idee om over te stappen op stadsverwarming. Het is al jaren een goed, betrouwbaar en duurzaam alternatief voor aardgas en heeft zich ook bewezen in Rotterdam. We gaan dan ook door met de gebiedsaanpakken.
In de concessies met Vattenfall en Eneco zijn afspraken gemaakt over tarieven. Deze afspraken kunnen niet zomaar gewijzigd worden.
Meer informatie
Bel met 14010 voor meer informatie (tot 20 uur beschikbaar).
Leiding voor stadsverwarming in Rotterdam

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Ga direct naar:
Skip to content