Translate
HomeNieuwsDankzij emissievrij werken meer mogelijk bij beschermd natuurgebied

Dankzij emissievrij werken meer mogelijk bij beschermd natuurgebied

Rotterdam
Mobiliteit
ovonde 2e kranen
17 maart 2022
17 maart 2022

Rotterdam zet concrete stappen naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door aannemers te belonen voor het gebruik van emissievrije voertuigen en bouwmachines. Deze werktuigen stoten geen C02 uit, wat beter is voor de luchtkwaliteit. Zo dragen we bij aan de gezondheid van de Rotterdammer én aan het behalen van de (Rotterdamse) klimaatdoelstellingen.

In het landelijke Schone Lucht Akkoord stelt Rotterdam samen met medeoverheden en de markt een langetermijnstrategie vast om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het stapsgewijs schoner maken van mobiele werktuigen is hier onderdeel van. In 2030 willen we de negatieve gezondheidseffecten van CO2-uitstoot van mobiele werktuigen met minimaal 75% verminderen ten opzichte van 2016. We werken bijvoorbeeld aan een routekaart om het gebruik van emissievrije werktuigen te versnellen, denken na over slimme aanbestedingscriteria en brengen de randvoorwaarden in kaart.


Gemeente Rotterdam koopt een betere wereld

Rotterdam behoort tot de grootste publieke opdrachtgevers van Nederland en koopt jaarlijks voor ruim een miljard euro aan producten en diensten in. Een groot deel daarvan gaat naar onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals de aanleg van riolering en bestratingswerkzaamheden.

Een goed voorbeeld van zo’n project in de openbare ruimte is de bouw van een zogenaamde ovonde, een ovaalvormige rotonde, bij Hoek van Holland op de kruising Badweg-Strandboulevard. Omdat deze ovonde dichtbij het Natura 2000-duingebied komt, heeft gemeente Rotterdam in de aanbesteding eisen gesteld aan de maximale uitstoot van het werkmaterieel. Aannemer Van der Werff won de aanbesteding dankzij een reductie van wel 90% van de CO2-uitstoot ten opzichte van werk met machines op diesel. Dit is mogelijk door de inzet van bijna alleen elektrische werktuigen. Alleen de asfalteringsmachine gebruikt nog fossiele brandstoffen, maar is voorzien van speciale filters.


Voorsprong dankzij laadstations

“Van der Werff is een civiele bouwer”, vertelt Dennis van der Werff, directeur. “We bouwen al sinds de jaren ’90 pompstations met alle milieueisen die daarbij horen, zoals vloeistofdichte vloeren. Via die pompstations zijn we betrokken geraakt bij elektrische mobiliteit. Dat gebeurde in 2010, toen de Nederlandse regering bepaalde dat we als land in Europa voorop wilden lopen in het elektrificeren van auto’s. Wij zijn toen een samenwerking aangegaan met een Portugese bouwer van snellaadpalen, omdat pompstations ook elektrische auto’s wilden gaan bedienen.”

Via de elektrische laadstations was de stap voor Van der Werff klein naar het elektrificeren van de bouwplaats. “De ‘elektrische’ manier van denken zit door die ervaring helemaal in ons systeem”, legt Dennis uit. “Onze shovelmachinist denkt niet: ik kan de hele dag buffelen met m’n volle tank om productie te maken. Nee, hij weet dat hij rekening moet houden met de lading in zijn accu’s. Toch was de aanbesteding van de gemeente nog steeds een uitdaging voor ons. Enerzijds, omdat de productiecapaciteit van de accu’s nog niet genoeg is om een project vlot te kunnen afronden. En anderzijds, omdat de machines meer dan drie keer zo duur zijn als dezelfde machines op diesel.”


Unieke kans bij de duinen

De duinen bij Hoek van Holland zijn beschermd als Natura 2000-gebied. Daarom gelden er zowel voor de uitstoot van CO2 als stikstof strenge normen. “Zonder een emissievrije aanpak was de aanleg van de ovonde in dit gebied niet mogelijk geweest”, licht Dennis toe. “Het is mooi dat we dankzij de aanbesteding van de gemeente beloond worden voor onze duurzame aanpak. Natuurlijk zijn er nog leerpunten, voor ons en voor de organisatie vanuit de gemeente. Het verzorgen van voldoende oplaadpunten is bijvoorbeeld een uitdaging. Maar de uitvraag was heel smart en onze medewerkers voeren dit project met plezier uit, dat merk je. Elektrisch werken is ook voor de mensen op de bouwplaats in veel opzichten prettiger!”

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Ga direct naar:
Skip to content