Translate
HomeNieuwsDuurzaamheidstransitiebudget gaat van start

Duurzaamheidstransitiebudget gaat van start

Rotterdam
Zonnepanelen in Rotterdam
22 december 2022
| Laatste update: 22 december 2022

Vanaf januari 2023 kunnen we aan de slag met nog meer concrete projecten om de CO2 uitstoot voor Rotterdam te verminderen. Het college heeft een besluit genomen over welke projecten in 2023 geld krijgen uit het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) van 100 miljoen euro. Voor 2023 gaat het om een bedrag van 19 miljoen euro.

De maatregelen lopen uiteen van het verduurzamen van woningen om de energierekening betaalbaar te houden en het energiezuiniger maken van MKB-bedrijven, tot aan het verminderen van grondstoffenverbruik en het versnellen van de transitie van fossiele naar elektrische aangedreven voertuigen en schepen.


Versnellen waar het kan

Het DTB is er in het bijzonder op gericht om de juiste innovaties in de regio te versnellen, ondernemers te ondersteunen, en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen. De energietransitie die we beogen wordt hierdoor versneld, en tegelijk investeert Rotterdam in de toekomstbestendige werkgelegenheid. De projecten zijn gericht op een schone stad en een duurzame haven. Ze bestrijken diverse aspecten op het duurzaamheidsspectrum, zoals een gezondere leefomgeving, het opwekken van zonne-energie, waterstofproductie, verminderen van grondstoffenverbruik voor een circulaire stad en een reductie van het energiegebruik.


Enkele projecten uitgelicht: koopwoningen en VvE’s

Gebiedsgerichte aanpakken isoleren koopwoningen

We willen als gemeente dat woningen sneller, slimmer en socialer worden geïsoleerd. Hiervoor gaan we eigenaren via gebiedsgerichte aanpakken helpen om hun woningen te isoleren. Door energiebesparing krijgen bewoners meer grip op hun energierekening.

0% lening verduurzamen VvE’s

Bij de aanpak van het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad zien we dat veel eigenaren in VvE’s enkel kiezen voor het uitvoeren van de hoogstnoodzakelijke maatregelen vanwege hoge kosten/maandlasten. Dit project beoogt VvE’s in staat te stellen te besluiten tot het duurzame scenario. Middel is een 0% rente lening via SVn met een lange looptijd (aangepaste zakelijke stimuleringslening).

Verduurzaming VvE’s

VvE-leden weten vaak niet waar ze moeten beginnen met verduurzaming of ervaren hier belemmeringen bij. Met het project verduurzaming VvE’s vindt er continuering en doorontwikkeling plaats van het Rotterdamse VvE loket VVE-010 en de procesbegeleiding voor VvE’s door adviseurs. In samenhang met de 0% lening verduurzamen VvE’s ontstaat een optimale situatie voor zowel eigenaren in een VvE met een beperkte draagkracht als eigenaren in een VvE die grondig aan de slag willen om te kiezen voor een duurzaam scenario in plaats van enkel voor onderhoud.


Enkele projecten uitgelicht: Burgerberaad en MKB

Rotterdams Burgerberaad Klimaat

Een van de afspraken uit het coalitieakkoord is dat we een Rotterdams Burgerberaad Klimaat organiseren: een gelote groep Rotterdammers wordt gevraagd welke klimaatmaatregelen zij voorstellen om de klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. Deze aanvraag geeft invulling aan deze afspraak.

Toekomstbestendig MKB – Duurzaam ondernemen

We bieden het MKB met energiescans inzicht in de meest effectieve aanpassingen om hun energierekening te verlagen, praktische hulp bij de uitvoering van kleine maatregelen en subsidies om verduurzaming van hun pand en/of bedrijventerrein te realiseren.


Samen komen we verder

Het Duurzaamheidstransitiebudget geeft niet alleen een overzicht van, en motivatie voor subsidie- en budgetverdeling. Het laat ook zien hoe vele handen in de stad worden uitgestoken om te werken aan een schoner, gezonder en groener Rotterdam dat betaalbaar blijft voor bewoners en ondernemers. De betrokkenheid van zoveel mogelijk bedrijven, organisaties, en burgers heeft Rotterdam hard nodig om dit te bereiken.

Door elkaar te betrekken gaan we waarschijnlijk niet alleen sneller maar komen we hopelijk ook verder. En dat is hard nodig want de doelstelling is om samen in 2030 55% minder CO2 uit te stoten.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud