Translate
HomeNieuwsGemeente Rotterdam besluit aandelen Warmtebedrijf Rotterdam te verkopen

Gemeente Rotterdam besluit aandelen Warmtebedrijf Rotterdam te verkopen

Rotterdam
Wat wij doen
Leidingen stadsverwarming
2 juni 2022
3 juni 2022

De Rotterdamse gemeenteraad is akkoord met het voorstel van het college om over te gaan tot de verkoop Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) aan Vattenfall. Op 15 juni 2022 neemt de Provincie Zuid-Holland hierover het besluit. Daarna start een periode van uitwerken om de verkoop te realiseren. Wanneer de verkoop van WbR is gerealiseerd, is de gemeente Rotterdam geen aandeelhouder meer in WbR.

Achtergrond

WbR is opgericht om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen door het gebruik van restwarmte van de industrie uit het havengebied (stadsverwarming). Afgelopen oktober heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente Rotterdam stopt met de financiering aan WbR voor de uitbreiding van de warmteleiding naar Leiden, ook wel bekend als de WLQ+. Dit bericht leest u hier. Doordat de financiering stopte werd de financiële situatie van WbR onzeker. WbR verkoopt namelijk minder warmte dan zij inkoopt. Op verzoek van WbR is door de rechtbank na het besluit van de gemeenteraad een deskundige aangewezen. Deze deskundige is in gesprek is gegaan met de schuldeisers om te onderzoeken of het mogelijk was gezamenlijk afspraken te maken die het WbR in een betere financiële situatie zou brengen.

In februari 2022 werd duidelijk dat verschillende partijen geïnteresseerd waren in een overname van WbR en dat dit een goede oplossing kon bieden voor de financiële situatie van het bedrijf. Onder begeleiding van dezelfde deskundige zijn er gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerden. Vattenfall is uit deze gesprekken als beste partij naar voren gekomen. Een voorwaarde voor de gemeente Rotterdam voor verkoop van WbR is dat stadswarmte een betaalbaar en betrouwbaar alternatief moet blijven voor aardgas.

Na besluit gemeenteraad

Nu de gemeenteraad heeft besloten tot de verkoop van WbR aan Vattenfall, moet ook medeaandeelhouder Provincie Zuid-Holland moet akkoord gaan met de voorgenomen verkoop. Provinciale Staten besluiten op 15 juni 2022 over de verkoop van hun aandelen WbR. Daarna begint een periode van het uitwerken om de verkoop te realiseren.

Het huidige warmteleidingnetwerk van de industrie naar de stad Rotterdam, ook wel De Nieuwe Warmte Weg (DNWW) genoemd (zie infographic), blijft en zorgt dat de levering van restwarmte naar de huizen en gebouwen wordt voortgezet. In plaats van WbR zorgt Vattenfall na het besluit voor de warmtelevering via DNWW.

Energietransitie en aardgasvrije wijken

De verkoop van WbR heeft geen invloed op de doelstellingen voor de Rotterdamse energietransitie. Deze veranderen niet. In 2050 wil Rotterdam CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Daarom zet de gemeente Rotterdam in op een veelheid aan acties om het gebruik van fossiele brandstoffen in de stad terug te dringen. De projecten om wijken aardgasvrij te maken gaan ook door. Door de verkoop van WbR aan Vattenfall komt er een einde aan de onzekere situatie die nu vertraging veroorzaakt in de wijken waar er al wordt gewerkt aan de overgang naar aardgasvrij. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd als de planning in hun wijk verandert. Meer informatie over aardgasvrije wijken Rotterdam, leest u hier.

Nee. De warmtetarieven zullen niet wijzigen.  

Niets, door de verkoop van WbR aan Vattenfall verandert er niets voor de woningen die via De Nieuwe Warmte Weg aangesloten zijn op stadsverwarming. Door de verkoop van WbR aan Vattenfall komt er een einde aan de onzekere situatie die nu vertraging veroorzaakt in de wijken waar er al wordt gewerkt aan de overgang naar aardgasvrij. Bewoners en bedrijven worden vanaf 2 juni 2022 geïnformeerd als de planning in hun wijk verandert. 

Vattenfall is vergunningshouder onder de warmtewet. Daarmee zijn zij verplicht om leveringszekerheid van warmte aan huishoudens te garanderen. 

Vattenfall is de eigenaar van een groot deel van de warmtenetten op Rotterdam-Zuid. Door verkoop krijgt Vattenfall ook de DNWW in handen. De afspraken over warmtelevering die in het verleden tussen het WbR, de warmtebronnen en andere leveranciers zijn gemaakt, blijven bestaan. Daarnaast geldt de warmtewet van de Nederlandse overheid, waardoor Vattenfall niet plotseling hoge warmteprijs in rekening mag brengen. Na de voorgenomen verkoop vanhet WbR aan Vattenfall blijft de gemeente Rotterdam nauw samenwerken met Vattenfall om gezamenlijk bij te dragen aan het aardgasvrij maken van de stad. 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks het maximumtarief voor stadsverwarming vast volgens het Niet Meer Dan Anders principe (NMDA-tarief). Voor de aansluitingen van Eneco en Vattenfall zijn er afspraken gemaakt dat de warmtetarieven gemiddeld 20% onder het NMDA-tarief moeten liggen. Door de hoge gasprijzen is het NMDA-tarief dit jaar erg hoog. Daarom liggen de tarieven van Eneco en Vattenfall dit jaar zelfs meer dan 20% onder het NMDA-tarief. Deze afspraken kunnen niet zomaar gewijzigd worden. Of de tarieven voor warmte hetzelfde blijven, is afhankelijk van de afspraken in de toekomst. De gemeente Rotterdam zet zich in om de warmteprijs hetzelfde te houden. (Overigens geldt er een ander tarief voor alle aansluitingen van Eneco die er al waren voordat de concessieovereenkomst werd getekend; dit zijn de oude GEB-warmtenetaansluitingen. Ook gelden op Katendrecht, Lloydkwartier en Nesselande andere tarieven) Voor meer vragen over uw specifieke stadswarmtetarief, kunt u contact terecht bij uw warmteleverancier. 

De transportleiding, De Nieuwe Warmte Weg (DNWW), is dan niet meer in handen van de gemeente of een deelneming van de gemeente. De gemeente Rotterdam blijft met de betrokken partijen voor warmtelevering in de stad in gesprek. Als het noodzakelijk is kan de gemeente ingrijpen om het maatschappelijk en publieke belangen voor de warmtelevering zeker te stellen.  

Ja. Voor de geplande aardgasvrije wijken moeten we afwachten tot een definitief besluit van de gemeenteraad, 2 juni 2022. Door de verkoop van WbR aan Vattenfall komt er een einde aan de onzekere situatie die nu vertraging veroorzaakt in de wijken waar er al wordt gewerkt aan de overgang naar aardgasvrij. Bewoners en bedrijven worden vanaf 2 juni 2022 geïnformeerd over de precieze planning in hun wijk. Per wijk is de situatie als volgt:

  • Heindijk: geen vertraging door verkoop WbR. De woningen worden aangesloten volgens de overeengekomen afspraken en planning met de bewoners.
  • Prinsenland/Lage Land: deze wijken gaan geengebruik maken van De Nieuwe Warmte Weg (DNWW), maar van de warmteleiding van Eneco, de Leiding over Noord (LoN, zie afbeelding). Er is dus geen vertraging en de werkzaamheden gaan gewoon door.
  • Pendrecht Noord – in de oorspronkelijke planning stond dat bewoners in het najaar van 2022 een financieel aanbod zullen ontvangen. Er wordt naar gestreefd om dit nog voor het einde van 2022 te kunnen doen. De eerste aansluitingen zijn met ongeveer twee kwartalen vertraagd in verband met het stookseizoen* en staan nu gepland voor het tweede kwartaal 2025.
  • Pendrecht Zuid –de eerste aansluitingen zijn met ongeveer een kwartaal vertraagd en staan nu gepland voor het derde kwartaal 2023. Niet alle aansluitingen kunnen door deze vertraging voor het stookseizoen* gerealiseerd worden. Het resterend aantal aansluitingen is daarom vertraagd tot het tweede kwartaal 2024.
  • Reyeroord West – de eerste aansluitingen zijn met ongeveer een kwartaal vertraagd en staan nu gepland voor het derde kwartaal 2023. Niet alle aansluitingen kunnen door deze vertraging voor het stookseizoen* gerealiseerd worden. Het resterend aantal aansluitingen is daarom vertraagd tot het tweede kwartaal 2024.
  • Rozenburg – de eerste aansluitingen zijn met ongeveer twee kwartalen vertraagd in verband met het stookseizoen* en staan nu gepland voor het tweede kwartaal van 2026.

* Tijdens het stookseizoen wordt de verwarming meer gebruikt, waardoor we in deze periode de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Voor de warmtelevering n in Rotterdam Noord wordt geen gebruik gemaakt van De Nieuwe Warmte Weg (DNWW) van het WbR. Ook de wijk BospolderTussendijken maakt geen gebruik van de warmteleiding van het WbR. Voor de aanbesteding van de concessie in Prinsenland-Lage Land heeft de voorgenomen verkoop van WbR ook geen directe gevolgen. De woningen die op Zuid zijn aangesloten op het warmtenet zijn zeker van de levering van warmte door de Warmtewet. 

De gemeente Rotterdam heeft flinke ambities op het gebied van duurzaamheid en schone energie. Onze klimaatdoelstellingen blijven onveranderd. Zo heeft Rotterdam zijn eigen Klimaatakkoord dat bestaat uit meer dan 55 maatregelen waarmee de stad de komende jaren de CO2-uitstoot wil halveren. Verder zetten we in op bijvoorbeeld het stimuleren van zonne-energie, windenergie en schone mobiliteit. 

Meer informatie

Bel met 14010 voor meer informatie (tot 20 uur beschikbaar).

Kaart restwarmte

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Ga direct naar:
Skip to content