Translate
HomeNieuwsRotterdamse strategie voor laadinfrastructuur

Rotterdamse strategie voor laadinfrastructuur

Rotterdam
Mobiliteit
auto opladen
30 juni 2021
30 juni 2021

De strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 Positief Geladen zet koers uit waarlangs Rotterdam de transitie naar elektrisch vervoer, voor alle doelgroepen, door de uitbreiding van het laadnetwerk optimaal faciliteert én versnelt.


Groei elektrisch vervoer

Naar verwachting rijdt in 2030 een kwart van de personenauto’s in Rotterdam elektrisch. Ook het personenvervoer over water en de laatste tranche van 110 RET-bussen zullen in dat jaar volledig uitstootvrij zijn. Daarnaast zal steeds meer goederenvervoer ook elektrisch gaan rijden door de zero emissie zone voor stadslogistiek die in 2025 geïntroduceerd wordt. Vorig jaar sloot de gemeente hiervoor al een convenant met 56 bedrijven (zie logistiek.nl).


Strategie Laadinfrastructuur 2021-2030

De transitie naar elektrisch vervoer vraagt om een slimme laadinfrastructuur. In de strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 Positief Geladen worden de strategische uitgangspunten benoemd. Een belangrijk strategisch uitgangspunt is bijvoorbeeld het stimuleren van laden op eigen terrein, door samenwerkingen aan te gaan met allerlei partijen zoals VvE’s, vervoerders, ondernemers en brancheorganisaties en hen te helpen met het realiseren van laadpunten. Als er geen private plek beschikbaar is, worden laadpunten in de publieke ruimte geplaatst. De komende jaren zal dit aantal openbare laadpunten verder groeien. Inpassing van de deze laadpunten gebeurt met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. Door de toepassing van slim laden en het maximaal benutten van duurzame energie wordt er ook een optimale inpassing in het energienet nagestreefd.


Lees hier de gehele Strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 Positief Geladen. Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/elektrischrijden

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Ga direct naar:
Skip to content