Translate
HomeNieuwsSubsidie Klimaatadaptatie verlengd tot 30 juni 2023

Subsidie Klimaatadaptatie verlengd tot 30 juni 2023

Rotterdam
Groen en Water
Vergroening tuin
11 januari 2023
| Laatste update: 2 november 2023

Wilt u uw buurt mooier, gezelliger en groener maken? Goed nieuws, u kunt nog steeds een vergoeding ontvangen! De subsidie Klimaatadaptatie is namelijk met zes maanden verlengd. Tot 30 juni 2023 kunt u subsidie aanvragen voor het vergroenen van uw omgeving of om extra regenwater op te vangen.

Het klimaat verandert en dat raakt ons allemaal, vooral in de steden neemt de kans op overlast en schade door extreem weer toe. Hevige regenbuien zorgen ervoor dat het regenwater niet snel genoeg in de bodem wegzakt en extreme hitte heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Gelukkig kunnen we daar samen iets aan doen! Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Een groene buurt zorgt ook voor meer plant- en diersoorten.


Voor wie is de subsidie?

Rotterdamse bewoners (individueel, gezamenlijk of VVE), bedrijven en organisaties (stichtingen, verenigingen etc.) kunnen hier de subsidie voor gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf. Slechts 40% van de stadsgrond is namelijk eigendom van de gemeente. Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een stad die bestand is tegen de steeds meer voorkomende extreme droge én natte weersomstandigheden.


Waar kan ik subsidie voor krijgen?

De subsidie is bedoeld voor maatregelen die de omgeving beter bestand maken tegen extreme weersomstandigheden zoals het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen, de regenpijp afkoppelen van het riool, regenwater opvangen en (her)gebruiken met behulp van bijvoorbeeld een regenton, bomen planten, schoolplein vergroenen, regenwatervijver of wadi maken, geveltuin aanleggen of eigen innovatieve ideeën.

Wilt u een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van Rotterdam? En kunt u daar financiële steun bij gebruiken? Bekijk alle voorwaarden op de pagina’s subsidie Klimaatadaptatie tot € 1.500 en subsidie Klimaatadaptatie vanaf € 1.500.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud