Translate
HomeNieuwsVier nieuwe slimme laadpleinen voor elektrische auto’s in Rotterdam

Vier nieuwe slimme laadpleinen voor elektrische auto’s in Rotterdam

Rotterdam
Mobiliteit
210120-163427EF-_V3A0341
25 januari 2021
25 januari 2021

Rotterdam opent op vier locaties in de stad openbare laadpleinen voor elektrische auto’s. Deze slimme laadpleinen bieden ruimte voor 36 elektrische auto’s.

De locaties voor de laadpleinen zijn onder andere gekozen op basis van verbruik van laadpalen in de buurt en de verwachte groei. De pleinen liggen aan de Schiedamse Vesthof, Nassauhaven Noord, Cor Kieboomplein en de Stieltjesstaat en zijn 24/7 bereikbaar.

Rotterdam zet hiermee de volgende stap in de overgang naar uitstootvrij vervoer en een leefbare, gezonde en duurzame stad.

Slimme laadpleinen

De laadpleinen zijn slim omdat software zorgt voor verdeling van de beschikbare stroom over de elektrische auto’s die zijn aangesloten op de laadpalen. Wanneer er weinig elektrische auto’s zijn aangesloten en er veel duurzame energie beschikbaar is (door bijvoorbeeld zon of wind) kan er maximaal geladen worden.

Op de piekmomenten in het stroomnet, bijvoorbeeld om 18:00 uur wanneer veel mensen gebruik maken van het net, kan het laden tijdelijk iets langzamer gaan. Zo worden de pieken en dalen op het stroomnet opgevangen wat nodig is voor de omslag naar schone energie. Elektrisch rijders komen hierin niet voor verrassingen te staan, omdat er per laadsessie nooit minder kilowattuur geladen wordt dan bij een normale laadpaal.

Exclusief voor elektrische auto’s

Op de pleinen zijn er een aantal parkeerplekken alleen bestemd voor elektrische auto’s. De andere plekken mogen zowel rijders van elektrische als niet-elektrische auto’s gebruiken. Wanneer het aantal mensen die hun elektrische auto willen opladen groeit, dan kunnen deze parkeervakken op een later moment voor alleen elektrische auto’s worden ingericht.

Vernieuwende oplaadtechnieken

‘Met de laadpleinen willen we het voor mensen zo aantrekkelijk mogelijk maken elektrisch te rijden. Dat helpt ons bij het oplossen van het probleem van luchtvervuiling in de stad. Ook zorgen de laadpleinen voor een efficiënt gebruik van duurzaam opgewekte energie’ licht Arno Bonte, wethouder toe.

Rotterdam elektrisch

Als gemeente werken we aan een dekkend netwerk van laadpunten om de overgang naar vervoer zonder uitstoot aantrekkelijk te maken. Schone vervoersbewegingen is goed voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Rotterdammer en het zorgt voor minder CO2-uitstoot, wat belangrijk is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Elektrische voertuigen zijn stiller en dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Zo maken we de stad duurzaam en toekomstbestendig.

Meer informatie

De laadpleinen zijn onderdeel van de Proeftuin Slimme Laadpleinen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De Proeftuin wordt gesubsidieerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ondersteund door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL Nederland), het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ELaadNL en projectbureau OverMorgen.

Ga voor meer informatie over elektrisch rijden naar de pagina elektrisch rijden.

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Ga direct naar:
Skip to content