Translate
HomeNieuwsZero emissie ook voor tractor en graafmachine

Zero emissie ook voor tractor en graafmachine

Rotterdam
Mobiliteit
Verdee-electrisch-1607
23 februari 2022
| Laatste update: 26 juni 2024

Rotterdam zet concrete stappen naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door aannemers te belonen voor het gebruik van emissievrije voertuigen en bouwmachines. Daarmee verbeteren we de luchtkwaliteit en dragen bij aan de gezondheid van de Rotterdammer.

Het bouwverkeer en mobiele werktuigen in de stad hebben een uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen die vergelijkbaar is met die van het wegvervoer. Onze stad kan de klimaatdoelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030 (Fit for 55) niet halen zonder ook in te zetten op mobiele werktuigen. Daarom houdt zij bij de gunning van contracten rekening met de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof, opdat we aan de klimaatdoelstellingen voldoen, de luchtkwaliteit verbeteren én de uitstoot van stikstof en geluidhinder in de stad reduceren. 

In het landelijke Schone Lucht Akkoord heeft Rotterdam samen met andere overheden afgesproken om in 2030 de negatieve gezondheidseffecten van luchtemissies van mobiele werktuigen met minimaal 75% te verminderen ten opzichte van 2016. Rotterdam werkt daarom met andere gemeenten, Rijkswaterstaat en de sector aan een routekaart om het gebruik van emissievrije werktuigen te versnellen. Door het ontwikkelen van slimme aanbestedingscriteria en de randvoorwaarden in kaart te brengen zoals tijdelijke oplaadvoorzieningen. Want de grootste winst is te behalen door samen met medeoverheden en marktpartijen een strategie voor de langere termijn vast te stellen om de inzet van mobiele werktuigen stapsgewijs te verschonen. Daarom gaat Rotterdam het gebruik van mobiele werktuigen zonder roetfilter en met een hoge stikstofdioxide-emissie zo snel mogelijk beëindigen en de toepassing van volledig emissievrije mobiele werktuigen versnellen. Dit past ook goed binnen de energietransitie en helpt bij het halen van de Rotterdamse klimaatdoelstellingen.


Rotterdam als opdrachtgever

Gemeente Rotterdam behoort tot de grootste publieke opdrachtgevers van Nederland en koopt jaarlijks voor ruim een miljard euro aan producten en diensten in. De gemeente let bij de gunning van opdrachten naast prijs steeds vaker op kwaliteitsaspecten, zoals duurzaamheid. Een groot deel van onze uitgaven gaat naar onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals de aanleg van riolering en bestratingswerkzaamheden.

 

Zesjarig contract voor bestratingswerkzaamheden

In de aanbesteding van graaf- en herbestratingswerkzaamheden en het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers (in Rotterdams jargon: het ‘grijs’ bestek’) heeft Rotterdam dit vertaald naar eisen en wensen op het gebied van bouwmaterieel. Uniek aan deze overeenkomst is dat de gemeente een stevige eis neerlegde: alle lichte machines (dat wil zeggen, de graafmachines met een gewicht tot 3 ton, de mini wielladers, de trilplaten, de wakkerstampers en het handgereedschap): altijd en overal 100% emissieloos vanaf startdatum contract (september 2021). Daarnaast telde de beloofde inzet van ZE-werktuigen binnen het overige bouwmaterieel voor bijna 40% mee bij de gunningsbeslissing. En met succes: alle zeven aannemers gaan de komende zes jaar investeren in de elektrificatie van de pompen, de vrachtauto’s, de shovels en de zwaardere graafmachines. En dat is best een uitdaging, omdat niet alles op dit moment beschikbaar is. Aannemers moesten letterlijk hun nek uitsteken. De gemeente maakte vooraf een inschatting van de benodigde machines en vervoermiddelen en het aantal dat gemiddeld voor het uitvoeren van de deelopdrachten tegelijk gebruikt zou gaan worden. De aannemer moest per contractjaar aangeven hoeveel elektrische machines hij verwachtte in te kunnen zetten voor het uitvoeren van de deelopdrachten in dit contract. Hoe groter dat aandeel en hoe eerder, des te groter het gunningsvoordeel. Om tegemoet te komen aan de stroombehoefte, mogen aannemers in overleg met de gemeente waar mogelijk gebruik maken van openbare laadvoorzieningen. 

Aannemer Verdee aan de slag in het centrum

Aannemer Verdee gaat de komende zes jaren bestratingswerkzaamheden uitvoeren met emissievrije bouwmachines in het centrum van Rotterdam. De aannemer investeert de eerste jaren uitgebreid om het machine- en wagenpark van het bedrijf te elektrificeren. In het derde jaar verwacht Verdee dat alle werkzaamheden emissievrij kunnen worden uitgevoerd. Lees verder: interview IJsbrand Bedee van Verdee

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud