Translate

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

HomeSubsidies en leningenStimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
Subsidie of lening?

Subsidie


Door?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Voor wie?

Subsidie wordt verstrekt aan amateursportorganisaties (sportverenigingen en sportstichtingen). Het moet gaan om privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk.


Waarvoor in te zetten?

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Duurzame activiteiten gericht op energiebesparing, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor aanvullende subsidie. Daaronder vallen bijvoorbeeld een zonnecollectorsysteem en zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking. 


Wanneer aan te vragen?

Tot en met 31 december 2023


Wat zijn de bedragen?

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten. Aanvullende subsidie kan verkregen worden voor activiteiten die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Deze aanvullende subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten van deze activiteiten.


Wat zijn de voorwaarden?

De sportvereniging komt niet in aanmerking voor subsidie als:

  • Het niet beschikt over een correcte SBI-code.
  • Het een winstoogmerk heeft (de omzet is in dat geval met btw belast).
  • Het een publiekrechtelijk rechtspersoon betreft (voor gemeenten bestaat de subsidieregeling SPUK).
  • Het subsidiebedrag lager is dan de drempel van € 5.000.


Vraag hier uw subsidie aan

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud