Translate

De funderingslening

HomeSubsidies en leningenDe funderingslening

Subsidie of lening?

Lening 

Door?

Fonds Duurzaam Funderingsherstel, via gemeente Rotterdam 

Waarvoor in te zetten?

Als huiseigenaar kunt u met de Funderingslening de kosten voor funderingsherstel aan uw woning betalen. De Funderingslening is van het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel.  

Gemeente Rotterdam heeft het funderingsloket. Daar kunt u naartoe met al uw vragen over de fundering van uw woning. Het funderingsloket kan u ook helpen bij het organiseren van funderingsonderzoek samen met uw burenVoor zo’n gezamenlijk onderzoek geeft de gemeente ook subsidie.  

Als funderingsherstel snel nodig is en de kosten zijn te hoog voor u, dan kunt u via de gemeente Rotterdam een lening aanvragen bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. 

Wat zijn de voorwaarden?

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De lening kan alleen worden gebruikt voor urgent herstel.
 • De lening bestaat uit de kosten voor het funderingsherstel, inclusief verplicht isoleren van de vloer, proceskosten (tot € 500), bouwkundige begeleiding (verplicht) en de financieringskosten.
 • Het isoleren van de vloer is verplicht. Als de vloer niet hoeft te worden verwijderd, kan worden volstaan met na-isolatie.
 • Het hele bouwblok moet meedoen met het funderingsherstel.
 • Binnen het bouwblok dient er tenminste één eigenaar-bewoner te zijn die geen (aanvullende) hypotheek kan krijgen bij een bank, omdat de hypotheek dan hoger wordt dan de woningwaarde en/of omdat het inkomen te laag is.
 • Uitgesloten zijn mensen met grote financiële problemen, zoals een schuldhulpverleningstraject of een negatieve BKR-codering.
 • De looptijd van de Funderingslening is 30 jaar.
 • De Funderingslening bedraagt minimaal € 2.500 en gemeenten kunnen een maximum stellen.
 • De rente voor de Funderingslening staat gedurende de looptijd vast.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.
 • Geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen kan altijd boetevrij met een minimum van € 250.
 • Bij een aanvraag volstaat het indienen van de WOZ-waarde. Er volgt bericht indien een aanvullend taxatierapport noodzakelijk is.
 • Het procentuele verschil tussen de hoogte van het totale hypothecaire krediet en de waarde van de woning dient te dalen na het funderingsherstel.
 • De gemeente en/of provincie en de eerste geldverstrekker van de eigenaar-bewoner moeten deelnemen in het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
 • De lening is een hypotheek met annuïtaire aflossing. De rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
 • Op het moment van aanvragen van de lening mogen de funderingswerkzaamheden nog niet gestart zijn.
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud