Translate

Duurzame monumentenplus-lening

HomeSubsidies en leningenDuurzame monumentenplus-lening
Subsidie of lening?

Lening


Door?

Restauratiefonds


Voor wie?

Eigenaren van een rijksmonument dat niet als woonhuis bekend staat op www.monumentenregister.nl


Waarvoor in te zetten?

De Duurzame Monumentenplus-Lening is een lening met lage rente. De lening kunt u gebruiken voor de volgende energiebesparende maatregelen:

1. Energiescan monumenten
2. Gevel- en spouwmuurisolatie
3. Dakisolatie of dakisolatie in combinatie met asbestsanering
4. Vloerisolatie
5. Bodemisolatie of bodemisolatie in combinatie met vloerisolatie
6. Isolerend glas
7. Isolerende deuren
8. Isolerende gevelpanelen
9. Warmtepomp
10. Zonneboiler
11. Installaties voor warmteterugwinning (WTW)
12. Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator
13. Vraaggestuurde ventilatie
14. HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling (WKK)
15. Hoogrendementsketel
16. Biomassaketel
17. Warmtekrachtkoppeling (WKK)
18. Zonnepanelen
19. Energiemonitor
20. Waterzijdig inregelen
21. Zeer energiezuinig pakket
22. Nul-op-de-meter (NOM)


Wat zijn de bedragen?

De lening is minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000.

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van de kosten voor de energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de energiebesparende maatregelen die u wilt gaan uitvoeren. Hiervoor moet u eerst een Energiescan Monumenten laten uitvoeren door een DuMo-adviseur. Op basis van die scan krijgt uw gebouw een energieprestatieadvies. Daarna kruist de betrokken aannemer en/of installateur de energiebesparende maatregelen aan in de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Deze verklaring bepaalt hoeveel geld u kunt lenen. De kosten van de scan kunnen ook betaald worden met de lening.


Wat zijn de voorwaarden
  • U bent eigenaar van een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd. 
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
  • Er is een Energiescan Monumenten uitgevoerd door een DuMo-adviseur en deze is voorzien van een energieprestatieadvies.
  • De Verklaring Energiebesparing Rijksmonument is door de betrokken aannemer/installateur ondertekend. Hierin wordt ook verklaard dat de uit te voeren energiebesparende maatregelen aansluiten op de uitkomsten van de energiescan.
  • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
  • De kredietbeoordeling is positief.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het Restauratiefonds.

 

Vraag hier uw lening aan

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud