Translate

Energietransitielening voor ondernemers

HomeSubsidies en leningenEnergietransitielening voor ondernemers

Het Energietransitiefonds Rotterdam is bedoeld voor het financieren van energiebesparende en woning- of gebouwverbeterende maatregelen. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en bedrijfspanden verduurzamen en optimaliseren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen. Het Energietransitiefonds Rotterdam wordt beheerd door SVn.

Energietransitielening

Om in aanmerking te komen voor de Energietransitielening voor ondernemers van het Energietransitiefonds, moet u minimaal één maatregel uitvoeren. Dat kan een energiebesparende of een pandverbeterende maatregel zijn. Uiteraard kunt u ook maatregelen combineren.

Kijk voor tips om een goede aannemer te vinden op de website van de consumentenbond.

Aanvragen

U vraagt de lening aan bij de gemeente. Na goedkeuring door de gemeente sluit u de lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). U kunt 1 lening per adres aanvragen. Een aanvraag indienen kan tot 31 december 2027. Verstrekking van de energietransitielening vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde plafond is bereikt.

Let op: geld lenen kost geld.
Ga naar de website van SVn voor een overzicht van de kosten die verbonden zijn aan de lening.

Download de Vraag en Antwoorden

De vragen en antwoorden die hieronder staan, gaan over de lening die u als ondernemer kunt aanvragen. Hier vindt u een aantal aanvullende vragen en antwoorden.

U kunt een Energietransitielening alleen aanvragen met goedkeuring (beschikking) van de gemeente Rotterdam. Deze beschikking krijgt u als de gemeente uw plan voor het verduurzamen en verbeteren van het gebouw heeft beoordeeld en goedgekeurd. Dit plan dient u in via de knop ‘lening aanvragen’ op deze pagina.

Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen acht weken een lening aan bij SVn. Let op: voor het aanvragen van de lening heeft u eHerkenning nodig. 

Een Energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om het gebouw van uw bedrijfspand in de gemeente Rotterdam beter en duurzamer te maken. Zo bent ook u klaar voor de toekomst.

Kiest u voor een looptijd van 10 jaar, dan kunt u minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000 lenen.
Kiest u voor een looptijd van 15 jaar, dan kunt u minimaal € 50.000,- en maximaal € 100.000 euro lenen.
Ga voor meer informatie naar de website van SVn.

De Energietransitielening is bedoeld voor een ondernemer:

 • met een onderneming in een pand dat is gevestigd op het grondgebied van gemeente Rotterdam
 • die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • die een kleinverbruiker is, wat betekent dat het jaarlijks energieverbruik maximaal 25.000 m3 gas is en 50.000 kWh elektriciteit.

Energiebesparende aanpassingen aan gebouwen, bestaande uit:

Isolatiemaatregelen zoals:

 • dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;
 • gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;
 • spouwmuur met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,1 m²K/W;
 • isolerende deuren en gevelpanelen;
 • vloerisolatie en bodemisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;
 • hoogrendementsbeglazing, met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 1,2 W/m²K;
 • hoogrendementsbeglazing in een bestaand kozijn met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 2,4 W/m²K.


Installatie:

 • vervanging oude gasketel door een HR ketel (HR107 label), indien de oude gasketel geen HR ketel is;
 • waterzijdig inregelen CV installatie;
 • vervanging heaters door infrarood stralingspanelen, alleen voor binnenruimten;
 • all electric of hybride warmtepomp als hoofdverwarming;
 • overstap op lage temperatuur verwarming LTV met een maximale aanvoertemperatuur van 45-55 ᵒC;
 • doorstroomverwarmer voor tapwater, alleen in combinatie met all electric warmtebron.


Ventilatie:

 • vervangen bestaande mechanische ventilatiesysteem door nieuw energiezuinige variant;
 • vraaggestuurd ventileren op basis van CO2 en/of vocht;
 • nieuw of aanpassing van het huidige ventilatiesysteem;
 • ventileren met warmteterugwinning uit afvoer ventilatielucht, met een minimaal rendement van 78%.


Passieve koeling, bouwkundige maatregelen voor:

 • witte dakbedekking;
 • groen dak van natuurlijke beplanting;
 • groene gevel met natuurlijke beplanting;
 • buitenzonwering;
 • gebruik van nachtkoeling via ventilatiesysteem.


En ook:

 • werkzaamheden die voortvloeien uit het toepassen van energiebesparende maatregelen.


Aardgasvrij maken van de woonruimte door aansluiting op een warmtenet, bestaande uit:

 • eigen bijdrage aansluitkosten;
 • bouwkundige en installatietechnische aanpassingen.


Alle pandgebonden duurzame opwek van energie, bestaande uit:

 • zonnepanelen, inclusief thuisbatterij met opgave van merk en type;
 • zonneboiler systeem, alleen bij veel tapwater behoefte;
 • warmtepompboiler systeem, alleen bij veel tapwater behoefte.


Het aanbrengen van een laadpunt op een eigen perceel voor het opladen van een elektrische auto, bestaande uit:

 • Installatie van een laadpunt, waarbij het laadpunt voldoet aan internationale afspraken, open protocollen gebruikt worden, de sockets van het type IEC62196 Type II (mode 3) zijn, de installatie door een NEN 1010 gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd en de installatie wordt volgens NEN 3140 uitgevoerd;
 • bijkomende installatietechnische aanpassingen aan de stroomvoorziening;
 • bijkomende benodigde brandveiligheidsvoorzieningen.


Het aanschaffen van energie zuinige verlichting:

 • nieuwe LED armaturen of LED in bestaande armaturen (retro fit) van minimaal 125 lumen/Watt, waarbij voor scholen of onderwijsinstellingen een minimale verlichtingssterkte geldt van 300 lux (klasse C frisse scholen);
 • inregelen van verlichting, bestaande uit verlichtingszones, daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie en tijdschakeling;
 • ruimte voorzien van daglicht voorziening, zodat minder kunstverlichting gebruikt kan worden.

Onderhoud plegen aan de casco onderdelen van het gebouw die ervoor moeten zorgen dat het gebouw aan de vigerende regelgeving voldoet, zoals:

Dak:

 • dakbedekking indien mogelijk minimaal isolatiewaarde conform energiebesparende maatregelen;
 • goten;
 • schoorstenen, ventilatiekanalen of rookgasafvoer.

Gevels:

 • metsel- en voegwerk;
 • gevelpanelen en overige gevelafwerkingen;
 • kozijnen, ramen, deuren, waarbij hang- en sluitwerk minimaal moet voldoen aan SKG-klasse;
 • beglazing minimaal HR++ met U-waarde conform energiebesparende maatregelen.

Vloer:

 • constructie vloer indien mogelijk minimaal isolatiewaarde conform energiebesparende maatregelen;
 • bodemafsluiting;
 • maatregelen om koudebruggen als gevolg van doorlopende betonnen vloeren van binnen naar buiten te onderbreken;
 • geluidsisolerende en brandvertragende of -werende maatregelen.

Onderhouden en vervangen van installaties zodat deze goed functioneren om de veiligheid en gezondheid te waarborgen:

Elektriciteit:

 • renovatie of aanpassing van de elektrische installatie, waarbij de gehele installatie voldoet aan NEN1010, door middel van een keuringsrapport.

Centrale verwarming:

 • renovatie of aanpassing van de gas installatie, waarbij de gehele installatie voldoet aan Gaskeur CW door middel van een keuringsrapport;
 • Vloerverwarming;
 • Centrale ketel en ketelhuis;
 • Onderhouden, isoleren of vervanging van warmteleidingen.

Ventilatie:

 • reinigen kanalen, vervanging filters en inregelen ventilatie in combinatie met vervanging huidige installatie.
 • De lening is bedoeld voor duurzame projecten. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en panden verduurzamen en optimaliseren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.
 • U vraagt de lening online aan via de loketpagina op rotterdam.nl.
  U heeft altijd een toewijzingsbrief van de gemeente nodig.
 • U vraagt de lening aan als MKB-ondernemer pandeigenaar, pandverhuurder of huurder van het pand.
 • De lening is alleen bedoeld voor panden op Rotterdams grondgebied.
 • Per adres kunt u 1 lening aanvragen bij SVn. Hiervoor heeft u de toewijzingsbrief van de gemeente nodig.
 • U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus begeleidings- en advieskosten, afsluit- en financieringskosten.
 • U betaalt rente over het geleende bedrag.
 • U moet tenminste 1 maatregel uitvoeren.
 • Vraag een gedetailleerde offerte per bouwdeel aan en met de vermelding van het KvK-nummer van de aannemer. Kijk voor tips om een goede aannemer te vinden op de website van de consumentenbond.
 • De maatregelen moeten binnen 12 maanden zijn uitgevoerd; gerekend vanaf de datum die op de toewijzingsbrief van de gemeente staat. Soms is het mogelijk om deze termijn te verlengen. Meer informatie hierover vindt u op de website van SVn. Het bouwdepot blijft wel vijf jaar beschikbaar. 
 • Let op: zodra u de lening heeft afgesloten bij SVn, gaat u meteen  aflossen. Dat kan betekenen dat u al aflost voordat de maatregelen uitgevoerd zijn door de aannemer of installateur
 • Bij de aanvraag voor de lening bij de gemeente, moet u bewijzen dat u de eigenaar van het pand bent. Dit doet u met een uittreksel uit het kadaster. Die kunt u op de website van Het kadaster bestellen.
  Huurt u het pand? Lever dan een getekende verklaring aan van de verhuurder waarin staat dat hij akkoord gaat met de aanvraag voor de lening. Zet de contactgegevens van de verhuurder erbij (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
 • U kunt de regeling aanvragen tot 31 december 2027.
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud