Translate

Energietransitielening voor VvE’s

HomeSubsidies en leningenEnergietransitielening voor VvE’s

Het Energietransitiefonds Rotterdam is bedoeld voor het financieren van energiebesparende en woning- of gebouwverbeterende maatregelen. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en bedrijfspanden verduurzamen en optimaliseren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen. Het Energietransitiefonds Rotterdam wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Energietransitielening 

Om in aanmerking te komen voor de Energietransitielening voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) van het Energietransitiefonds moet u dus minimaal 2 maatregelen uitvoeren: 1 energiebesparende en 1 woningverbeterende maatregel. 

Kijk voor tips om een goede aannemer te vinden op de website van de consumentenbond.

Aanvragen

U vraagt de lening aan bij de gemeente. Na goedkeuring door de gemeente sluit u de lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). U kunt 1 lening per VvE aanvragen. Een aanvraag indienen kan tot 31 december 2027. Verstrekking van de energietransitielening vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde plafond is bereikt.

Let op: geld lenen kost geld.

Download de Vraag en Antwoorden

De vragen en antwoorden die hieronder staan, gaan over de lening die u als VvE kunt aanvragen. Hier vindt u een aantal aanvullende vragen en antwoorden.

Ook kunt u advies vragen bij VVE-010 . VVE-010 is opgericht door gemeente Rotterdam en enkele woningstichtingen. Een van de doelen van VVE-010 is het verduurzamen van alle Rotterdamse VvE’s.

U kunt een energietransitielening alleen aanvragen met goedkeuring (beschikking) van de gemeente Rotterdam. Deze beschikking krijgt u als de gemeente het plan van uw VvE voor het verduurzamen en verbeteren van het gebouw heeft beoordeeld en goedgekeurd. U vraagt de lening aan door uw plan in te dienen via deze link.

Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen acht weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Let op: voor het aanvragen van de lening heeft u eHerkenning nodig. 

Een energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om het gebouw van uw VvE in de gemeente Rotterdam beter en duurzamer te maken. Zo is het gebouw van uw VvE klaar voor de toekomst.

Een Vereniging van Eigenaars vanaf 8 eenheden kan ten minste € 25.000 en ten hoogste € 500.000 lenen. Per appartementsrecht geldt bovendien een maximumbedrag van € 25.000.

Een Vereniging van Eigenaars van 2 tot en met 7 eenheden kan ten minste € 2.500 en ten hoogste € 175.000 lenen. Per appartementsrecht geldt bovendien een maximumbedrag van € 25.000. Bevindt uw VvE in Rotterdam Zuid? Dan kunt u een lening aanvragen via het fonds SOFIE.

Gaat uw VvE een energietransitielening aan, dan moet er ook een keuze gemaakt worden over de looptijd van de lening. De keuzes die u heeft wat betreft looptijd van de lening, zijn afhankelijk van het bedrag dat u leent. Zo heeft u keuze uit een energietransitielening van 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar en 30 jaar.

Daarnaast kunt u als VvE een keuze maken voor een energietransitielening met of zonder NHG borgstelling. Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft u een vangnet als u door omstandigheden uw lening niet meer kunt betalen. Op de website van NHG kunt u de voorwaarden van de NHG vinden.

Op de website van SVn vindt u uitgebreide informatie over hoeveel uw VvE kan lenen, de looptijd van de leningen en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Een energietransitielening is bedoeld voor het verduurzamen en verbeteren van het woongebouw met uw VvE. Deze regeling geldt voor:

 • Alle VvE’s in de gemeente Rotterdam

Isolerende maatregelen, zoals:

 • Isolatie (bodem, vloer, dak, gevel)
 • Hoogrendementsbeglazing (HR++/HR+++)
 • Isolerende kozijnen, deuren en panelen


Aardgasvrije maatregelen, zoals: 

 • Aansluiten op het warmtenet (eigen bijdrage)
 • Elektrisch koken
 • Verwijderen van de gasaansluiting door Stedin


Duurzaam opwekken, verwarmen, ventileren en verlichten, zoals:

 • Opwekken
  • Zonnepanelen (eventueel met thuisbatterij)
  • Zonneboiler
  • Windmolen
 • Verwarmen
  • Collectief verwarmingssysteem
  • Individueel verwarmingssysteem
 • Ventileren
  • Warmteterugwinsysteem (WTW)
  • Mechanische ventilatiebox (gelijkstroom)
  • Collectief ventilatiesysteem
 • Verlichten
  • Ledverlichting in de gemeenschappelijke ruimtes


Laadpunt elektrisch rijden, zoals:

 • Installatie van een laadpunt
 • Bijkomende installatietechnische aanpassingen aan de stroomvoorziening
 • Bijkomende voorzieningen t.b.v. de brandveiligheid

Gebouwonderhoud: werkzaamheden aan het dak, de gevel(s) en de vloer/kruipruimte. Bijvoorbeeld het onderhouden, verbeteren of vervangen van:

 • Dak
  • Dakbedekking
  • Goten
  • Schoorstenen/ventilatiekanalen
  • Dakkapel/dakopbouw
 • Gevel(s)
  • Metsel- en voegwerk
  • Kozijnen, ramen en deuren
  • Balkons/galerijen
 • Vloer/kruipruimte
  • Constructie vloer
  • Verhogen bodemafsluiting (zandbed)
 • Gemeenschappelijke ruimtes
  • Trappen
  • Muurafwerking
  • Onderhoud bergingen en overige gemeenschappelijke ruimtes

Installaties: het gaat hierbij om het onderhouden, verbeteren of vervangen van:

 • Elektriciteitsinstallatie
 • Waterinstallatie
 • Gasinstallatie
 • Riolering (waaronder standleidingen en hemelwaterafvoer)
 • Centrale verwarming (waaronder vloerverwarming)
 • Ventilatie

Vergroten gebouw: het gaat hierbij om maatregelen t.b.v. het vergroten van de woning, denk aan:

 • Dakkapel
 • Dakopbouw
 • Uitbouw/aanbouw (bedoeld als woonruimte)
 • Vergroten balkon
 • Samenvoegen woningen
 • Verdiepen (kelder/souterrain als woonruimte)
 • Parkeervoorziening
 • (Bij)plaatsen lift

Asbest verwijderen: denk bijvoorbeeld aan de volgende asbesthoudende onderdelen:

 • Dakbedekking (woning/berging/schuur)
 • Panelen in kozijnen
 • Riolering/standleiding
 • Ventilatiekanalen/rookgasafvoeren
 • Vloerafwerking

Zonwering: maatregelen om te voorkomen dat het gebouw opwarmt, bijvoorbeeld:

 • Buitenzonwering (zonnescherm, screens, rolluiken, e.d.)
 • Groene daken/gevels
 • Overstek (aanbrengen/vergroten)
 • Zonwerende beglazing
 • Nachtventilatie

Begeleidings- en onderzoekskosten, bijvoorbeeld voor:

 • Een haalbaarheidsanalyse
 • Een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Een conditiemeting (NEN 2767)
 • Begeleiding bij het selectieproces van aannemers/installateurs


Afsluitkosten, bijvoorbeeld:

 • Afsluitkosten hypothecaire lening
 • Taxatiekosten
 • Notariële kosten
 • Accountantskosten
 • De lening is bedoeld voor duurzame projecten voor VvE’s. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en panden verduurzamen en optimaliseren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.
 • U vraagt de lening online aan via de loketpagina op rotterdam.nl.
 • U vraagt de lening aan als VvE. De aanvrager is gemandateerd namens het bestuur van de VvE of namens de beheerder(s).
 • De lening is alleen bedoeld voor alle VvE’s op Rotterdams grondgebied.
 • Per VvE kunt u 1 lening aanvragen.
 • U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluit- en financieringskosten.
 • U betaalt rente over het geleende bedrag.
 • U moet ten minste 1 duurzame en 1 woningverbeterende maatregel laten uitvoeren (dus minimaal 2 maatregelen).
 • Vraag een gedetailleerde offerte per bouwdeel aan en met de vermelding van het KvK-nummer van de aannemer. Kijk voor tips om een goede aannemer te vinden op de website van de consumentenbond.
 • De maatregelen moeten binnen 12 maanden zijn uitgevoerd; gerekend vanaf de datum die op de toewijzingsbrief van de gemeente staat. Soms is het mogelijk om deze termijn te verlengen. Meer informatie hierover vindt u op de website van SVn. Het bouwdepot blijft wel vijf jaar beschikbaar. 
 • Let op: zodra u de lening heeft afgesloten bij SVn, gaat u meteen  aflossen. Dat kan betekenen dat u al aflost voordat de maatregelen uitgevoerd zijn door de aannemer of installateur
 • Bij de aanvraag voor de lening moet u bewijzen dat uw VvE-leden de eigenaar van het gebouw zijn. Dit doet u met een kopie van de hoofdsplitsingsakte en een recent uittreksel uit het kadaster. Dit uittreksel kunt u op de website van Het kadaster bestellen.
 • U kunt de regeling aanvragen tot 31 december 2027. 

Op de website van VVE-010 vindt u veel informatie, vragen en antwoorden over het verduurzamen door VvE’s. Bij VVE-010 kunt u ook terecht voor advies.

U sluit de lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
Aan deze organisatie betaalt u ook de rente en maakt u afspraken over de aflossing. SVn beheert uw bouwdepot. U stuurt de facturen van de erkende aannemers en installateurs naar SVn. Als aan alle voorwaarden is voldaan, betaalt SVn de facturen vanuit uw bouwdepot.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud