Translate

European Energy Efficiency Fonds (EEEF)

HomeSubsidies en leningenEuropean Energy Efficiency Fonds (EEEF)
Subsidie, fonds of fiscaal voordeel?

Fonds

Door?

Europese Unie

Voor wie?

Lokale overheden en publieke en private partijen die namens deze overheden werken (zoals projectontwikkelaars, leveranciers van energiediensten, openbaar vervoersbedrijven en woningbouwcorporaties) in de EU-lidstaten. Er moet wel altijd sprake zijn van betrokkenheid van een overheidsinstantie bij een project.

Waarvoor in te zetten?

Het European Energy Efficiency Fonds (EEEF) investeert in energiebesparende, energie-efficiënte en hernieuwbare energieprojecten, maar ook projecten gericht op schoon openbaar vervoer. Het fonds doet twee typen investeringen:
• Directe investeringen: investeringen in energie-efficiëntie en duurzame energieprojecten met een investeringsbedrag tussen de € 5 miljoen en € 25 miljoen;
• Investeringen in financiële instellingen: investeringen in lokale commerciële banken, leasebedrijven of andere financiële instellingen die investeren in energiebesparende, energie-efficiënte en hernieuwbare energieprojecten en projecten gericht op schoon openbaar vervoer.

Wanneer aan te vragen?

Doorlopend

Wat zijn de bedragen?

De investeringen kunnen de vorm aannemen van een lening, mezzaninefinanciering (een vorm van achtergestelde lening), een leaseconstructie, deelname in aandelenkapitaal en een garantie. EEEF hanteert marktconforme rentepercentages. EEEF kan met deze financieringsinstrumenten voorzien in de gehele kapitaalbehoefte van projecten.

Wat zijn de voorwaarden?

Alle voorwaarden zijn te vinden op de website van EEF

Waar aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor financiering, moet contact worden opgenomen met Deutsche Bank. Projecten worden onderworpen aan een eerste screening, waarbij wordt gekeken of een project voldoet aan de criteria en aansluit op de doelstelling van het fonds. Daarna moet grondiger onderzoek worden doorlopen voordat een project kan worden goedgekeurd.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud