Translate

Europees fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

HomeSubsidies en leningenEuropees fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Subsidie, fonds of fiscaal voordeel?

Fonds

Door?

European Investment Bank (EIB)

Voor wie?

Het Europees fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) kan steun verlenen aan investeringsplatformen, investeringsfondsen, nationale stimuleringsbanken of stimuleringsinstellingen. MKB-bedrijven en ondernemingen kunnen via deze financiële instellingen aanspraak maken op financiering vanuit het EFSI.

Waarvoor in te zetten?

Het doel van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie (EU) te bevorderen.

Te ondersteunen investeringen moeten met name worden gedaan in risicovolle projecten op één of meer van de volgende gebieden:

 • onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
 • ontwikkeling van de energiesector, overeenkomstig de prioriteiten van de energie-unie, met inbegrip van energievoorzieningszekerheid en de klimaat- en energiekaders voor 2020, 2030 en 2050;
 • ontwikkeling van vervoersinfrastructuur en van vervoermaterieel en innovatieve technologieën voor vervoer;
 • financiële steun via het Europees Investeringsfonds (EIF) en de EIB aan entiteiten met maximaal 3000 werknemers, met bijzondere aandacht voor kmo’s en midcap-ondernemingen;
 • ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologieën;
 • milieu en hulpbronnenefficiëntie;
 • menselijk kapitaal, cultuur en gezondheid.

Innovatieve zonne-energieprojecten kunnen bijvoorbeeld via financiële instellingen die aangesloten zijn bij het European Investment Fund, aanspraak maken op financiering vanuit het EFSI. Voor Europese financiering moeten projecten vaak een aantoonbare innovatieve component hebben, om kans te maken op financiering.

Wanneer aan te vragen?

Doorlopend

Wat zijn de bedragen?

De hoogte van de financiering en welke instrumenten gebruikt worden, wordt per aanvraag bekeken. Meer informatie vindt op de website van de EIB

Wat zijn de voorwaarden?

Projecten worden ondersteund die:

 • vanuit een economisch perspectief levensvatbaar zijn op grond van een kosten-batenanalyse volgens Unienormen, rekening houdend met mogelijke steun aan en medefinanciering van een project door private en publieke partners;
 • in overeenstemming zijn met het beleid van de Unie, met inbegrip van de doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei, het scheppen van kwalitatief hoogwaardige banen, en economische, sociale en territoriale cohesie;
 • additionaliteit bieden;
 • waar mogelijk zoveel mogelijk kapitaal uit de particuliere sector aantrekken;
 • vanuit een technisch perspectief levensvatbaar zijn.
Waar aanvragen?

Uitleg bij het aanvraagproces vindt u hier
Om Nederlandse bedrijven optimaal te laten profiteren van het EFSI heeft het kabinet het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) opgericht. Het NIA ondersteunt Nederlandse investeerders en financiële instellingen bij het indienen van een aanvraag.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud