Translate

Herbestemmingssubsidie voor monumenten

HomeSubsidies en leningenHerbestemmingssubsidie voor monumenten
Subsidie of lening?

Subsidie 

Door?

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

Voor wie?

Eigenaren van monumenten

Waarvoor in te zetten?

Het is niet altijd makkelijk om voor alle historische monumenten en gebouwen een nieuwe bestemming te vinden. Zoals een kerk, fabriek, klooster of kasteel. Om te voorkomen dat deze monumenten langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan, heeft het Rijk de Herbestemmingssubsidie in het leven geroepen. U kunt deze subsidie voor de volgende maatregelen gebruiken: 

  • haalbaarheidsonderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming
  • verduurzamingsonderzoek: kosten om de verduurzamingsmogelijkheden van het bouwwerk te onderzoeken in aanvulling op een herbestemmingsonderzoek.
  • wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden
Wanneer aanvragen? 

Deze subsidie is jaarlijks aan te vragen van 1 oktober tot en met 30 november. 

Wat zijn de bedragen? 

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de maatregelen die u toepast:

  • haalbaarheidsonderzoek: U kunt subsidie krijgen als uw kosten minimaal €10.000 en maximaal €25.000 zijn. U kunt maximaal 70 procent van de kosten vergoed krijgen via de subsidie.
  • verduurzamingsonderzoek: Deze kosten kunt u helemaal vergoed krijgen, met een maximum van € 4.000 per aanvraag.
  • wind- en waterdichtmaatregelen: U kunt subsidie krijgen als uw kosten minimaal €10.000 en maximaal €50.000 zijn. U kunt maximaal 70 procent van de kosten vergoed krijgen via de subsidie.
Wat zijn de voorwaarden? 

Deze subsidie is niet bedoeld voor herstel, restauratie en normaal onderhoud. 

Kijk voor alle voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

Waar aanvragen? 

U kunt de subsidie aanvragen op de subsidieportaal van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

Hier kunt u tussen 1 oktober en 30 november subsidie online aanvragen. Wilt u uw aanvraag al eerder voorbereiden? Dat kan. U kunt online alles al klaarzetten en uw aanvraag vanaf 1 oktober verzenden. Het systeem leidt u in stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dient u online in. U voorkomt hiermee dat uw aanvraag incompleet is en dat u nog documenten moet nasturen en de afhandeling vertraging oploopt. In de digitale module heeft u soms een machtigingsformulier of een formulier medeondertekening nodig

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud