Translate

Invest-NL

HomeSubsidies en leningenInvest-NL
Subsidie, fonds of fiscaal voordeel?

Fonds

Door?

Invest-NL, een private onderneming gefinancierd met publieke middelen en actief is op de commerciële markt

Voor wie?

Projecten en ondernemingen die bijdragen aan:

  • de energietransitie
  • het versnellen van de groei van innovatieve scale-ups
Waarvoor in te zetten?
  • de energietransitie:  elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood en de gebouwde omgeving
  • innovatieve scale-ups: industriële technologieën, elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood en de gebouwde omgeving
Wanneer aan te vragen?

Doorlopend

Wat zijn de bedragen?

Financiering kan worden verstrekt als participatie (minderheidsbelang) of als (achtergestelde) lening. Invest-NL verschaft maximaal 50% van het risicokapitaal. De hoogte van de financiering vanuit Invest-NL bevindt zich tussen circa € 5 en € 50 miljoen.

Wat zijn de voorwaarden?

U vindt de voorwaarden op de website van Invest-NL.

Waar aanvragen?

Op de website van Invest-nl kan u een quickscan uitvoeren, waaruit blijkt of het project voldoende aansluit bij de investeringsfocus. Als dit het geval is, kan er een korte versie van een projectplan opgestuurd worden naar Invest-nl, waarna u het gesprek kan aangaan over de financiering van het project.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud