Translate

Isolatie-subsidie voor kleine VvE’s

HomeSubsidies en leningenIsolatie-subsidie voor kleine VvE’s


We krijgen regelmatig de vraag of er nog voldoende budget voor deze subsidie is.  Er is voldoende budget beschikbaar. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 oktober bij de gemeente binnen zijn. Wel is het mogelijk tot en met 30 november zaken aan te vullen of te verbeteren. 

Subsidie of lening?

Subsidie


Door?

Gemeente Rotterdam


Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor kleine VvE’s van maximaal 7 appartementen in de gemeente Rotterdam.


Waarvoor in te zetten?

VvE’s kunnen deze subsidie aanvragen voor het isoleren van hun gebouw. Een VvE moet minstens één onderdeel laten isoleren. Denk aan het dak, de begane grondvloeren, een gevel of ramen. We stellen eisen aan de isolatiewaarde en de milieukwaliteit van de isolatiematerialen. Daarnaast zijn er enkele aanvullende eisen voor een gezond binnenmilieu.


Wanneer aanvragen?

De isolatie-subsidie voor kleine VvE’s loopt tot en met 31 oktober 2022. VvE’s kunnen tot die tijd een aanvraag indienen, of tot het budget is uitgeput.


Wat zijn de bedragen?

De subsidie bedraagt maximaal € 1.500, – per appartement en maximaal € 10.000, – per kleine VvE, tot een maximum van 50% van de kosten. In totaal zit er € 450.000 in de subsidiepot.


Wat zijn de voorwaarden?

Met de aanvraag stuurt u in ieder geval mee:

  • Offerte(s) uit naam van de VvE met vermelding van KvK-nummers van leveranciers en aannemers;
  • Het verslag van de VvE-ledenvergadering met het besluit van de VvE over de voorgenomen opdracht, de financiële consequenties en de aanvraag van subsidie bij de gemeente.

Waar aanvragen?

U kunt op Rotterdam.nl de subsidie aanvragen. Hiervoor heeft u een eHerkenning nodig.

Ga direct naar:
Skip to content