Translate

Isolatie-subsidie voor kleine VvE’s

HomeSubsidies en leningenIsolatie-subsidie voor kleine VvE’s
Subsidie of lening?

Subsidie


Door?

Gemeente Rotterdam


Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor kleine VvE’s van ten hoogste zeven appartementen in de gemeente Rotterdam.


Waarvoor in te zetten?

VvE’s kunnen deze subsidie aanvragen voor het isoleren van hun gebouw. Een VvE moet minstens één onderdeel laten isoleren. Denk aan het dak, de begane grondvloeren, een gevel of ramen. Er worden eisen gesteld aan de isolatiewaarde, de milieukwaliteit van de isolatiematerialen en er zijn enkele aanvullende eisen voor een gezond binnenmilieu.


Wanneer aanvragen?

De isolatie-subsidie voor kleine VvE’s loopt tot 31 oktober 2022. VvE’s kunnen tot die tijd een aanvraag indienen, of tot het budget is uitgeput.


Wat zijn de bedragen?

De subsidie bedraagt maximaal € 1.500, – per appartement en maximaal € 10.000, – per kleine VvE, tot een maximum van 50% van de kosten. In totaal zit er € 450.000 in de subsidiepot.


Wat zijn de voorwaarden?

Met de aanvraag stuurt u in ieder geval mee: de op naam van de VvE gestelde offertes met vermelding van KvK-nummers van leveranciers en aannemers, en het verslag van de VvE-ledenvergadering met het besluit van de VvE over de voorgenomen opdracht, de financiële consequenties en de aanvraag van subsidie bij de gemeente.


Waar aanvragen?

U kunt op Rotterdam.nl de subsidie aanvragen. Hiervoor heeft u een eHerkenning nodig.

Ga direct naar:
Skip to content