Translate

Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

HomeSubsidies en leningenKleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)
Subsidie, lening of fiscale regeling?

Fiscale regeling


Door?

Rijksoverheid (RVO)


Voor wie?

Nederlandse ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen voor hun onderneming


Waarvoor in te zetten?

KIA is geen specifieke regeling voor duurzame maatregelen. U kunt deze natuurlijk wel gebruiken voor duurzame maatregelen, waardoor uw investering zich sneller terugverdient. KIA mag gecombineerd worden met andere fiscale en subsidieregelingen.


Wanneer aan te vragen?

De KIA kent geen sluitingsdatum.


Wat zijn de bedragen?

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. KIA aanvragen is mogelijk voor investeringen tussen € 2.401 en € 328.721.


Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de regeling op de site van de Belastingdienst.


Vraag hier de KIA aan

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud