Translate

Klimaatfonds Rotterdam

HomeSubsidies en leningenKlimaatfonds Rotterdam

Subsidie, lening of regeling?

Regeling


Door?

Het Klimaatfonds, mogelijk gemaakt met de financiële steun van gemeente Rotterdam.

Het doel van het Klimaatfonds is ongeveer 4500 nieuwe zonnepanelen bij non-profit instellingen te laten plaatsen in Rotterdam. Het fonds werkt bij grote zonnepanelenprojecten samen met de Rotterdamse sociale onderneming Wijk Energie Werkt, die Rotterdammers opleidt tot zonnepaneleninstallateur.


Voor wie?

Bewonersverenigingen, VvE’s en maatschappelijke organisaties en instellingen zonder winstoogmerk, zoals scholen, sportverenigingen, welzijn- en zorginstellingen en culturele instellingen die zonnepanelen laten plaatsen.


Waarvoor in te zetten?

Het Klimaatfonds biedt Rotterdamse verenigingen en organisaties een financiële bijdrage voor zonnepanelenprojecten. De financiële bijdrage is €15,- per ton CO2-uitstoot dat in 15 jaar bespaard wordt door de plaatsing van de zonnepanelen. Dit komt neer op ongeveer €30,- per zonnepaneel.


Wanneer aanvragen?

Vanaf 19 juli 2021 t/m 31 december 2022. De financiële bijdrage ontvangt u na afronding van het zonnepanelenproject.

De aanvraag kan tot eind 2022 worden aangekondigd. De installateursfactuur kan tot 30 juni 2023 worden ingediend. Dit is zolang het budget van de regeling dit toelaat.


Wat levert het u financieel op?

Een financiële bijdrage van €15,- per ton CO2-uitstoot die in 15 jaar bespaard wordt door de plaatsing van de zonnepanelen. Dit komt neer op ongeveer €30,- per zonnepaneel. Het precieze bedrag is afhankelijk van het vermogen van de zonnepanelen. Wilt u weten wat het u exact oplevert? Vraag deze gegevens dan vooraf op bij de offerteaanvraag bij de leverancier van zonnepanelen en geef dit aan in het aanmeldformulier.

Het plaatsen van zonnepanelen zorgt ook voor een lagere energierekening!


Wat levert het op voor het klimaat?

Met zonnepanelen bespaart u niet alleen op uw energiekosten, u draagt ook bij aan een duurzamere wereld. Als u nog niet bij een groene energieleverancier bent aangesloten, wordt de energie die u gebruikt opgewekt in vervuilende kolen- en gascentrales. Hierbij komt veel CO2 vrij. Te veel CO2 in de lucht draagt bij aan de opwarming van de aarde waardoor het klimaat verandert. Daarom is het voor ons, maar ook voor de generaties na ons, belangrijk dat we nu gebruik gaan maken van schone energie. Met zonnepanelen op Rotterdamse daken wordt lokaal schone energie opgewekt.


Wat zijn de voorwaarden?
 • Het zonnepanelenproject wordt uitgevoerd in gemeente Rotterdam.
 • De aanvraag voor financiële bijdrage is van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven maatschappelijke organisatie/instelling zonder winstoogmerk, een bewonersvereniging of VvE.
 • Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen bij de plaatsing van minimaal 10 panelen.
 • Bewoners kunnen een aanvraag indienen bij de plaatsing van minimaal 10 panelen per bewonersvereniging/VvE. De aanvraag wordt collectief door de vereniging/VvE ingediend.
 • De bijdrage van het Klimaatfonds wordt pas gegeven indien de zonnepanelen daadwerkelijk geplaatst zijn en op basis van de eindfactuur.
 • Het is niet mogelijk om meerdere subsidies voor zonnepanelen van gemeente Rotterdam te combineren.
 • De aanvraag dient uiterlijk 1 maand na uitvoering van de maatregelen te worden ingediend bij het Klimaatfonds.
 • De aanvragen kunnen tussen 19/7/2021 en 30/4/2022 worden ingediend, zolang het budget van de regeling dit toelaat.
 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid. De datum waarop de aanvraag volledig is ingediend geldt als datum van binnenkomst.

Waar aanvragen?

U kunt aanspraak maken op de regeling op de website van het Klimaatfonds. U doorloopt hierbij deze 4 stappen:

 1. Controleer of het project voldoet aan de voorwaarden.
 2. Meld vooraf het project aan via het aanmeldformulier op klimaatfondslokaal.nl/rotterdam. U ontvangt bevestiging van het project en informatie over hoeveel vergoeding u gaat ontvangen.
 3. Bestel de zonnepanelen bij een leverancier/installateur en laat deze plaatsen.
 4. De financiële bijdrage kan binnen één maand na oplevering van de zonnepanelen worden aangevraagd op klimaatfondslokaal.nl/rotterdam. op basis van de eindfactuur. De bijdrage wordt binnen zes weken uitgekeerd.
Ga direct naar:
Skip to content