Translate

Lokale initiatieven energietransitie subsidie

HomeSubsidies en leningenLokale initiatieven energietransitie subsidie
Subsidie of lening?

Subsidie 


Door?

Provincie Zuid-Holland 


Voor wie?

Deze subsidie is aan te vragen voor twee verschillende doelgroepen:

 • Lokale initiatieven, verenigingen en woningbouwcorporaties
 • Huiseigenaren en huurders (particulieren)

Waarvoor in te zetten?
 • Lokale initiatieven, verenigingen en woningbouwcorporaties:
  In Zuid-Holland zijn er veel lokale projecten op het gebied van duurzaamheid. Mensen houden zich bijvoorbeeld bezig met het opwekken van duurzame energie, met isolatie of met andere manieren om energie te besparen. Deze subsidie geeft de mogelijkheid een project professioneel voorbereiden. Daardoor wordt de kans op succes groter. Is de voorbereiding klaar? Dan kan deze subsidie ook aangevraagd worden voor de realisatie van een initiatief gericht op het opwekken van duurzame energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lokaal zonne-energieproject.  

 • Huiseigenaren en huurders (particulieren):
  Particulieren kunnen deze subsidie aanvragen als zij hun woning willen aanpassen om energie te besparen. Als u nog twijfelt over het nemen van energiebesparende maatregelen, kunt u ook subsidie krijgen om maatwerkadvies aan te vragen.

Wanneer aanvragen?
 

Deze subsidie is aan te vragen tot 31 december 2021 of totdat het subsidieplafond bereikt is. 


Wat zijn de bedragen?
 • Lokale initiatieven, verenigingen en woningbouwcorporaties:
  De subsidie is maximaal zo hoog als de helft van de kosten voor het project. Per project is de maximale subsidie € 75.000.

 • Huiseigenaren en huurders (particulieren):
  De maximale subsidie is € 3.000 en de minimale subsidie is € 300. Voor maatwerkadvies is de subsidie maximaal € 300.

Wat zijn de voorwaarden
? 

Voor lokale initiatieven, verenigingen en woningbouwcorporaties is een van de aanvraagvereisten dat u de subsidieaanvraag vooraf bespreekt met een beleidsmedewerker van het Programmateam Energietransitie (dit geldt niet voor subsidie aan particulieren). U kunt een mail sturen naar energie@pzh.nl met daarbij een (concept) projectplan.

Voor huiseigenaren geldt dat de WOZ-waarde lager moet zijn dan € 250.000. Huurt u een woning? Dan moet de huur lager zijn dan € 950 per maand. 

Kijk voor de voorwaarden op de website van provincie Zuid-Holland. 


Waar aanvragen
? 

U kunt de subsidie aanvragen op de website van provincie Zuid-Holland

Ga direct naar:
Skip to content