Translate

Maatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds

HomeSubsidies en leningenMaatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds
Subsidie of lening?

Lening


Door?

BNG Duurzaamheidsfonds


Voor wie?

De Maatwerklening is bedoeld voor duurzame bedrijven, verenigingen, coöperaties en stichtingen. Een natuurlijk persoon mag niet aansprakelijk zijn.

VvE’s komen ook in aanmerking voor een Maatwerklening.


Waarvoor in te zetten?

Het fonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen en verstrekt alleen leningen die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen). Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten die te maken hebben met duurzame energieopwekking en besparing, of het verduurzamen van de zorg of onderwijs. 


Wat zijn de bedragen?
  • Voor projecten van € 100.000 tot € 2.500.000
  • 3% – 5% rentevast
  • Maximale looptijd van 15 jaar
  • Financiering tot 80%. De overige 20% kunt u door middel
    van eigen middelen of een subsidie inbrengen.
  • Boetevrij vervroegd aflossen
  • De Maatwerklening wordt verstrekt middels en notariële
    akte. Hier worden kosten voor berekend.

Wat zijn de voorwaarden?

Een aanvraag voor een BNG maatwerklening moet:

• financieel rendabel zijn;
• technisch goed onderbouwd zijn;
• voldoende zekerheden bieden, met een acceptabel risicoprofiel.

Bij een positieve beoordeling wordt een offerte opgemaakt en uitgebracht. Nadat de offerte is geaccepteerd en
aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de Leningovereenkomst opgesteld. Na ondertekening van de
Leningovereenkomst en het vervullen van eventuele opschortende voorwaarden wordt de Maatwerklening
gestort in een bouwdepot. Vanuit het bouwdepot worden de kosten voor het Duurzaamheidsinitiatief betaald
na goedkeuring van ingediende declaraties met bijbehorende facturen en eventueel betaalbewijzen.

Alle voorwaarden vindt u hier


Vraag hier uw lening aan

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud