Translate

Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

HomeSubsidies en leningenMilieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Subsidie, lening of fiscale regeling?

Fiscale regeling

Door?

Rijksoverheid (RVO)

Voor wie?

Voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken

Waarvoor in te zetten?

Voor investeringen in milieumaatregelen kunt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag, bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Wanneer aan te vragen?

Wanneer budgetoverschrijding in zicht is, kan de minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dat is sinds 2008 niet meer gebeurd. 

In 2021 wordt er in totaal € 139 miljoen vrijgemaakt voor het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Hiervan is € 114 miljoen budget voor MIA en € 25 miljoen voor Vamil beschikbaar gesteld.

Wat zijn de bedragen?

De minimale investering om van de MIA of Vamil gebruik te kunnen maken is € 2.500, het maximale € 25 miljoen.

Wat zijn de voorwaarden?

Er komen alleen maatregelen in aanmerking die op de Milieulijst van dat jaar staan. Sommige maatregelen op de lijst komen in aanmerking voor MIA, sommigen voor Vamil en sommige voor beiden.

Bekijk de complete Milieulijst voor 2021.

Waar aanvragen?

Als u gebruik wilt maken van de MIA of Vamil, moet u uw investering eerst melden bij RVO.

Ga direct naar:
Skip to content