Translate

Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Subsidie, lening of fiscale regeling
Fiscale regeling

Door
Rijksoverheid (RVO)

Voor investeringen in milieumaatregelen kunt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag, bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Wanneer aan te vragen?
De MIA kent geen sluitingsdatum.

Wat zijn de bedragen?
De minimale investering om van de MIA of Vamil gebruik te kunnen maken is € 2.500.

Wat zijn de voorwaarden?
Er komen alleen maatregelen in aanmerking die op de Milieulijst van dat jaar staan. Sommige maatregelen op de lijst komen in aanmerking voor MIA, sommigen voor Vamil en sommige voor beiden.

Bekijk de complete Milieulijst voor 2020.

Waar aanvragen?
Als u gebruik wilt maken van de MIA of Vamil, moet u uw investering eerst melden bij RVO.

Ga direct naar: