Translate

Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

HomeSubsidies en leningenMilieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Subsidie, lening of fiscale regeling?

Fiscale regeling


Door?

Rijksoverheid (RVO)


Voor wie?

Voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken


Waarvoor in te zetten?

Voor investeringen in milieumaatregelen kunt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag, bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.


Wanneer aan te vragen?

Doorlopend.

Maar de minister van Financiën kan één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen, indien budgetoverschrijding in zicht is. Dat is sinds 2008 niet meer gebeurd. 


Wat zijn de bedragen?

De minimale investering om van de MIA of Vamil gebruik te kunnen maken is € 2.500, het maximale € 25 miljoen.


Wat zijn de voorwaarden?

Er komen alleen maatregelen in aanmerking die op de Milieulijst van dat jaar staan. Sommige maatregelen op de lijst komen in aanmerking voor MIA, sommigen voor Vamil en sommige voor beiden.

Bekijk hier de complete Milieulijst .

Vraag hier de regeling aan

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud