Translate

Planvormingsubsidie bedrijventerreinen

HomeSubsidies en leningenPlanvormingsubsidie bedrijventerreinen
Subsidie of lening?

Subsidie

Door?

Provincie Zuid-Holland

Waarvoor in te zetten?

De provincie Zuid-Holland wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren. De subsidie is aan te vragen voor de volgende activiteiten op een bedrijventerrein:

 • Het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging;
 • Het laten maken van een analyse van kansen en verbeterpunten voor het bedrijventerrein op het gebied van kwaliteit en verduurzaming;
 • Het uitvoeren van een onderzoek om te kijken of er binnen een winkelgebied interesse is om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) te beginnen. 
 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van een businesscase voor;
  • energiebesparing bij bedrijven op het bedrijventerrein
  • het opwekken van duurzame energie op het bedrijventerrein
  • de aanleg van een collectief glasvezelnet op het bedrijventerrein
  • collectieve camerabeveiliging op het bedrijventerrein
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of de parkeermogelijkheden op het bedrijventerrein
  • het oprichten of het verbeteren van collectief woon- werkverkeer voor op het bedrijventerrein werkzame werknemers
  • het bevorderen van groen en biodiversiteit op het bedrijventerrein
Voor het daadwerkelijk uitvoeren van uw plannen kunt u gebruik maken van verschillende subsidies en leningen, zoals de subsidie verduurzaming bedrijventerreinen en de energievoucher voor ondernemers
 
Wanneer aan te vragen?
U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021 of totdat het subsidieplafond bereikt is (€ 500.000).
 
Wat zijn de bedragen?

In totaal bedraagt de subsidie nooit meer dan € 35.000.

 • Als de kosten van het project lager of gelijk aan € 10.000 zijn, dan bedraagt de subsidie 75% van de kosten van het project.
 • Als de kosten van het project hoger dan € 10.000 zijn, dan bedraagt de subsidie € 7.500 plus 50% van de kosten boven de €10.000. 
Wat zijn de voorwaarden?

Kijk voor alle voorwaarden op de website van provincie Zuid-Holland. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

 • Het project moet betrekking hebben op een bedrijventerrein in de provincie Zuid-Holland;
 • De aanvraag moet vergezeld gaan van commitmentbrieven van andere partijen en een offerte van de partij die het project gaat uitvoeren;
 • De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is.
Waar aanvragen?
U kunt de subsidie aanvragen op de website van provincie Zuid-Holland.
Ga direct naar:
Skip to content