Translate

Rotterdams Restauratiefonds – hypotheek

HomeSubsidies en leningenRotterdams Restauratiefonds – hypotheek
Subsidie of lening?

Lening 

Door?

Nationaal Restauratiefonds 

Voor wie?

Eigenaren van gemeentelijke monumenten 

Waarvoor in te zetten?

Elk monument vertelt een verhaal en geeft een gezicht aan een buurtRotterdam moedigt het herstel aan van gemeentelijke monumenten, en van gebouwen met een bijzondere buitenkant in beschermde stadsgezichten (beeldbepalende gebouwen). Via het Rotterdams Restauratiefonds kunnen eigenaren voor het behoud van deze gebouwen een hypotheek aanvragen. 

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of een beeldbepalend gebouw in een beschermd stadsgezicht, of in een door het B&W aangewezen gebied? Dan kunt u een hypotheek met lage rente aanvragen voor de kosten voor het behoud van de gebouwen

Wat zijn de bedragen? 

U kunt een hypotheek aanvragen voor 100 procent van de kosten die onder deze subsidie vallenHet minimale hypotheekbedrag is 5.000Het maximale bedrag is 15.000 als u een gebouw heeft dat deel uitmaakt van beschermd stadsgezicht.  

Voor een gemeentelijk monument dat als woonhuis wordt gebruikt is de hypotheek maximaal 250.000. Voor andere gemeentelijke monumenten is de hypotheek maximaal 500.000. 

Wat zijn de voorwaarden? 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent eigenaar van een gemeentelijk monument of beeldbepalend panden in een Beschermd Stadsgezicht of in een door B&W aan te wijzen gebied in Rotterdam
  • De hypotheek is bedoeld voor kosten die nodig zijn voor de instandhouding van het monument. Normaal onderhoud, comfortverbetering en vervanging of onderhoud van technische installaties vallen niet onder deze regeling.
  • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
  • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
  • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
  • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. 

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het Rotterdamse Restauratiefonds.

Waar aan te vragen? 

Een aanvraag voor het Rotterdams Restauratiefonds kunt u doen bij het bureau Monumenten & Cultuurhistorie van Stadsontwikkeling. Mail hiervoor naar bwt-monumenten@rotterdam.nl.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud