Translate

Smart Energy Systems

HomeSubsidies en leningenSmart Energy Systems
Subsidie of lening?

Subsidie


Door?

Gemeente Rotterdam


Voor wie?

Ondernemers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten projectaanvragen kunnen aantonen dat zij een duidelijke positieve impact creëren op de Rotterdamse energietransitie en -economie (regio Rijnmond).


Waarvoor in te zetten?

Deze subsidie ondersteunt ondernemingen bij uitvoering van haalbaarheidsstudies en/of het doen van experimenten die de uitrol van slimme energiesystemen versnellen. De subsidie Smart Energy Systems helpt u bij investeringsbeslissingen die gaan over de implementatie van slimme energiesystemen.


Wanneer aan te vragen?

De 7e subsidieronde van het programma Smart Energy Systems loopt van 20 maart 2024 tot en met 15 mei 2024.


Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente Rotterdam wijst de subsidie toe op basis van de toetsing van de maatschappelijke impact, haalbaarheid en financiële parameters. Het programma biedt desgewenst technische, financiële en organisatorische ondersteuning. Bekijk hier alle voorwaarden.


Over het programma

De scope van het programma is breed. Innovaties kunnen gericht zijn op industrie, de commerciële sector, huishoudens of gerelateerde sectoren zoals transport. Er is geen voorkeur voor specifieke technische oplossingsrichtingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een demonstratie van een oplossing of een systeemintegratie. Het programma biedt nadrukkelijk ruimte aan sociale innovatie en initiatieven voor participatie. De openstelling is voor alle innovaties op het gebied van energiesystemen en de energietransitie. Het programma hoopt op extra aanvragen op het gebied van energiebesparing, netcongestie, en waterstof. Het programma biedt nadrukkelijk ruimte aan sociale innovatie en initiatieven voor participatie. Klik hier voor een beeld van het huidige portfolio aan innovaties.

Aanvragen met een beoogde investeringsbeslissing in de periode 2022-2024 hebben de voorkeur. Er is speciale aandacht voor de relatie met Rotterdam, de omvang en de schaalbaarheid of herhaalbaarheid van de innovatie. Naast de subsidie krijgen de deelnemers toegang tot een netwerk van partners en kennis.


Wat zijn de bedragen?

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 en kan ingezet worden voor een haalbaarheidsonderzoek, experimentele (door)ontwikkeling of een pilot op het gebied van Smart Energy Systems, maar ook een combinatie daarvan.


Waar aanvragen?

U kunt de subsidie aanvragen via deze pagina van de gemeente Rotterdam.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud