Translate

Stadshaven Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE)

HomeSubsidies en leningenStadshaven Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE)
Subsidie, fonds of fiscaal voordeel?

Fonds

Door?

Het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) is een initiatief van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

Voor wie?
Voor ondernemers die willen werken aan:
 • de energietransitie in de provincie Zuid-Holland
 • de verbetering van het vestigingsklimaat in het Stadshavengebied en het NPRZ-gebied op Rotterdam-Zuid
Ook is SOFIE beschikbaar voor VvE’s in het Stadshavengebied en het NPRZ-gebied op Rotterdam-Zuid.
 
Waarvoor in te zetten?
In het kader van de energietransitie, richt SOFIE zich op het bundelen van de energievraag in de gehele provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld door restwarmte uit het havengebied te gebruiken voor de verwarming van woningen in de regio Rotterdam. Maar ook andere vormen van het gebruik en/of opwekking van duurzame energie in dit gebied worden door SOFIE ondersteund.

Naast de energietransitie in Zuid-Holland helpt het fonds ondernemers met het verbeteren van de vestigingslocaties in het Rotterdamse Stadshavengebied en Rotterdam-Zuid. Geld uit het fonds kunnen ondernemers onder meer gebruiken voor het financieren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden of het opknappen van winkelpanden.

Nieuw is dat SOFIE VvE’s tot en met 7 appartementen helpt om slim en duurzaam onderhoud te combineren. Met een financiering van SOFIE kunnen VvE’s in de Rotterdamse Stadshavens of Rotterdam-Zuid (NPRZ) energiebesparende maatregelen en (achterstallig) onderhoud direct laten uitvoeren. En dat zonder eerst te sparen of reserves aan te spreken.

Wanneer aan te vragen?

Doorlopend

Wat zijn de bedragen?

SOFIE kan leningen, garanties en participaties verstrekken. De rente, looptijd en voorwaarden waaronder financieringen worden verstrekt kunnen per project verschillen. Verder wordt er per aanvraag bekeken hoe groot de bijdrage uit het fonds binnen elk project is.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden voor ondernemers zijn: 

 • De financiering moeten passend zijn binnen de wettelijke kaders, de (Europese) regelgeving waaronder Staatssteun en de Investeringsstrategie van het fonds.
 • Het fonds investeert uitsluitend in rechtspersonen, coöperatieve verenigingen en commanditaire vennootschappen en verstrekt geen financiering aan private (natuurlijke) personen.
 • Het fonds verstrekt uitsluitend financieringen binnen de geografische reikwijdte:
  – voor energietransitie-projecten de provincie Zuid-Holland.
  – voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan innovatie, leefbaarheid- en verbetering van vestigingslocaties is dat beperkt tot het Stadshavengebied en het NPRZ-gebied op Rotterdam-Zuid.
 • Projecten moeten aansluiten op de in de Investeringsstrategie genoemde beleidskaders van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.
 • Er moet sprake zijn van aantoonbaar marktfalen.
 • Het project moet beschikken over een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde en bijdraagt bij aan de gestelde maatschappelijke doelen in de Investeringsstrategie, zoals: energiebesparing en werkgelegenheid.
 • Het project moet levensvatbaar zijn en beschikken over een financieel en technisch goed businessmodel.

De belangrijkste voorwaarden voor VvE’s zijn:

 • De VvE moet actief zijn (VvE-010 kan gratis en vrijblijvend helpen als dit niet het geval is).
 • Maximaal 50% van het leenbedrag is te gebruiken voor (achterstallig) onderhoud de rest van de lening moet worden besteed aan energiebesparende maatregelen.
 • De VvE is gevestigd in de Rotterdamse Stadshavens of Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ-gebied) en bestaat uit maximaal 7 appartementen.
 • De lening heeft een omvang van minimaal €2.500 en maximaal €15.000 per appartement (woning- en maximaal 2 bedrijfsruimten)
 • De lening heeft een vrije looptijd keuze van 10, 15 of 20 jaar.
Waar aanvragen?

Als hun project volgens de voorwaarden in aanmerking komt, nemen ondernemers contact op met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking kan gemaakt worden via sofie@svn.nl. Er wordt onderzocht of het project haalbaar en financieel rendabel is. Als deze quickscan positief is doorlopen ontvangt u een aanvraagformulier.

Voor VvE’s bestaat de eerste stap uit contact leggen met VvE-010. VvE-010 kijkt samen met de VvE naar de beste oplossing voor het onderhoudsprobleem en hoe dit kan gecombineerd worden met duurzame maatregelen. Dit kan met behulp van een lening van SOFIE, of met behulp van andere subsidiemogelijkheden. 

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud