Translate

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

HomeSubsidies en leningenStimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
 1. Subsidie of lening?

Subsidie


Door?

Rijksoverheid (RVO)


Waarvoor in te zetten?

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere technieken die de uitstoot van CO2 verminderen. Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’)

De SDE++ is in te zetten voor de volgende categorieën: 


Hernieuwbare elektriciteit

 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon-PV

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Hernieuwbare warmte biomassa
 • Compostering
 • Geothermie
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa (vergisting en vergassing)

CO2-arme warmte

 • Aquathermie
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT-panelen met warmtepomp
 • Elektrische boiler
 • Geothermie met warmtepomp
 • Restwarmte
 • Industriële warmtepomp
 • Lucht-waterwarmtepomp

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en -opslag
 • CO2-afvang en -gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Wanneer aan te vragen?

De SDE++ opent op dinsdag 5 september 09:00 uur en sluit op donderdag 5 oktober 2023 om 17:00 uur. 


Wat zijn de bedragen?

De hoogte van de SDE++-bijdrage is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de ontwikkeling van de opbrengsten uit de geleverde energie of gereduceerde CO2-uitstoot. Bij hogere opbrengsten krijgt u een kleinere SDE++-bijdrage. Bij lagere opbrengsten krijgt u een grotere SDE++-bijdrage. Dit alles tot een bepaalde ondergrens.


Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de voorwaarden op de website van RVO.

U kunt bij het aanvragen kosteloos hulp krijgen van de zon-adviseurs van Gemeente Rotterdam. Meer informatie vindt u op Servicepunt Zon

Vraag hier uw subsidie aan

Ga direct naar:
Naar de inhoud springen