Translate

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

HomeSubsidies en leningenStimuleringsregeling klimaatadaptatie
Subsidie of lening?

Subsidie 


Door?

Hoogheemraadschap van Delfland 


Voor wie?

De  werkwijze is bedoeld voor (groepen) particulieren, bedrijven, instellingen en overheden die geheel of gedeeltelijk in het beheergebied van Delfland liggen of impact hebben op het gebied van Delfland.


Waarvoor in te zetten?  

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem. Het Hoogheemraadschap Delfland kan deze gevolgen niet alleen verhelpen: daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. Wilt u met uw tuin, terrein, dak, plein, park of straat ook bijdragen aan een omgeving die is voorbereid op extreem weer? Dan kunt u een bijdrage aanvragen via de stimuleringsregeling klimaatadaptatie. 

Het Hoogheemraadschap kent twee mogelijkheden om klimaatadaptatie te stimuleren:

  • Regeling ‘Op Maat’
    Wilt u met een grootschalig initiatief bijdragen aan het opvangen van regenwater? Deze regeling is bedoeld voor grootschalige maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Denk aan een groot groendak (meer dan 70 m2), een wadi of een ondergrondse waterberging. Mogelijk ontvangt u voor uw initiatief een tegemoetkoming in de kosten. Delfland draagt tot maximaal 30% bij aan de kosten en niet meer dan € 500 per m3 waterberging. Meer informatie over deze regeling leest u in de Q&A Klimaatadaptatie Op Maat.
  • Werkwijze ‘Met Perspectief’
    Heeft u een initiatief dat niet past binnen de regeling Op Maat maar dat in potentie wél een grote bijdrage kan (gaan) leveren aan een klimaatbestendig Delfland? Denk aan haalbaarheidsonderzoeken, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten. Ga dan met ons in gesprek hoe Delfland uw initiatief kan ondersteunen. U vindt meer informatie in de Q&A Werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief en u kunt hier het intakeformulier downloaden.

Wanneer aanvragen?

Deze subsidie loopt vanaf januari 2022 totdat het subsidieplafond bereikt is (€ 290.000).


Wat zijn de bedragen?

Delfland draagt tot maximaal 30% bij aan de kosten (en minimaal € 1.000,-) en niet meer dan € 500,- per m3 waterberging. In 2022 is er totaal € 290.000,- beschikbaar. 


Wat zijn de voorwaarden
? 

Kijk voor alle voorwaarden op de website van Hoogheemraadschap van Delfland.


Waar aanvragen
? 

U kunt de subsidie aanvragen op de website van Hoogheemraadschap van Delfland.

Ga direct naar:
Naar de inhoud springen