Translate

Stimuleringssubsidie ritbesparing in de bouwlogistiek

HomeSubsidies en leningenStimuleringssubsidie ritbesparing in de bouwlogistiek
Subsidie of lening?

Subsidie

Door?

Gemeente Rotterdam

Voor wie?

De subsidie is voor aannemers die bouwen of renoveren* binnen de ruit van Rotterdam (zie het PDF-document Overzichtskaart subsidie bouwlogistiek) en daarvoor bouwmaterialen naar een bouwplaats in de stad vervoeren, en die hun logistieke proces efficiënter en/of schoner kunnen inrichten.

De subsidie is niet voor transportbedrijven.
* Met renoveren wordt het vernieuwen van een gebouw bedoeld. Gewoon onderhoud valt hier niet onder.

Waarvoor in te zetten?

Heeft u als hoofdaannemer een bouw- of renovatieproject binnen de ruit van Rotterdam? U kunt subsidie krijgen als u het transport efficiënter en schoner maakt.

Wanneer aan te vragen?

U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 juli 2023.
De werkzaamheden moeten starten binnen 6 maanden vanaf de aanvraagdatum.

Wat zijn de bedragen?
  • Het subsidieplafond is € 650.000
  • Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
  • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de ritbesparing en wordt berekend per bespaard aantal ritten per voertuigcategorie.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 150.000 per bouwwerk.
Wat zijn de voorwaarden?

U kunt subsidie krijgen als:

  • uw bedrijf minimaal 3 maanden als aannemingsbedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • u opdracht heeft voor het realiseren of renoveren van een gebouw binnen de Rotterdamse Ruit.
  • u initiatief neemt om het aantal ritten van uw bouwverkeer te verminderen, bijvoorbeeld met zogenaamde bouwhubs.
  • u tenminste 50 ritten met vracht (bouwmateriaal of -materieel) gaat besparen. Daarnaast geldt dat ten minste de helft van het subsidiebedrag voor bespaarde ritten met vracht moet zijn.
  • uw bouwproject gerealiseerd wordt op het grondgebied van de gemeente Rotterdam binnen de Rotterdamse Ruit, afgebakend door de snelwegen A20-A16-A15-A4.
Waar aanvragen?

U kunt de subsidie aanvragen via de website van de gemeente Rotterdam. 

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud