Translate

Subsidie funderingsonderzoek

HomeSubsidies en leningenSubsidie funderingsonderzoek
Subsidie of lening?

Subsidie 

Door?

Gemeente Rotterdam 

Voor wie?

De subsidie is voor particuliere huiseigenaren die onderzoek laten doen naar de fundering van een woning in Rotterdam. Woningcorporaties kunnen de subsidie niet aanvragen.  

Waarvoor in te zetten?

Veel woningen in Rotterdam zijn gebouwd op een houten fundering. Door verschillende oorzaken kan de fundering beschadigen. Om de kwaliteit van de houten fundering onder uw woning in kaart te brengen, is een funderingsonderzoek nodig. De gemeente Rotterdam stelt hiervoor subsidie beschikbaar.  

Woningen die gebouwd zijn na 1980 hebben bijna allemaal een fundering van beton. Maar voor die tijd werden meestal houten palen gebruikt. Ongeveer 120.000 huizen in Rotterdam hebben een houten fundering.  

Waarschijnlijk hebben duizenden houten funderingen problemen. Een houten fundering kan worden beschadigd door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld door schimmels (paalrot), bacteriën, (palenpest), te weinig of te korte palen, of door negatieve kleef (wanneer grond aan de palen vastplakt en de palen naar beneden trekt). Om erge schade te voorkomen is het belangrijk te weten of uw houten fundering nog goed is, of dat deze beschadigd is.  

Wat zijn de bedragen?  

De gemeente geeft tot 75 procent van de kosten terug via de subsidie. Het maximumbedrag is € 1.500,- per woningeigenaar. 

Wat zijn de voorwaarden? 

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat erkend is door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Erkende bureaus vindt u in de lijst met erkende bureaus.   

Als uw woning onderdeel is van een gebouw met meerdere woningen, dan heeft u waarschijnlijk een gedeelde fundering. Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet het onderzoek worden uitgevoerd samen met alle eigenaren die een fundering delen. De gemeente kan u hierover informeren. 

Het onderzoeksrapport voegt u toe als bijlage bij uw aanvraag. De gemeente neemt het onderzoeksrapport op in een openbaar register. 

De voorwaarden leest u in de regels voor funderingsonderzoek op de website van de overheid. 

Ook handig: Doe gratis online de funderingscheck om te kijken wat voor type fundering uw woning heeft. 

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud