Translate

Subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500

HomeSubsidies en leningenSubsidie klimaatadaptatie tot € 1.500
Subsidie of lening?

Subsidie 


Door?

Gemeente Rotterdam 


Voor wie?
 

Bewoners, VvE’s, bedrijven en organisaties (stichtingen, verenigingen, enzovoorts) in Rotterdam. De subsidie is bedoeld voor eigenaren en huurders van gebouwen, complexen, percelen en functionele eenheden. Huurders moeten uitzoeken of ze toestemming nodig hebben van de eigenaar van hun gebouw of huis.  


Waarvoor in te zetten?

Rotterdammers kunnen deze subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. De gemeente wil de stad zo voorbereiden op de gevolgen van extreem warm en nat weer. 

Meer groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Planten en bomen nemen veel water op. Ook zorgen ze voor verkoeling bij heet weer in de zomer. 

Hoe meer regenwater bij erge regenbuien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen. Ook stroomt er dan minder water naar het riool. Dat voorkomt dat het riool overstroomt.   

Voor het planten van inheemse beplanting kunt u een extra subsidiebijdrage krijgen. De beplanting is ingedeeld in drie groepen; planten en kruiden, heesters en struiken, en bomen.


Wanneer aanvragen?
 

U kunt de Subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500,- aanvragen tot 31 juni 2023.


Wat zijn de bedragen?
 

De subsidie bestaat uit de volgende bedragen: 

  • € 500,- per kubieke meter wateropvang. 
  • € 5,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak (afkoppelen houdt in dat een terrein niet meer in verbinding staat met het rioolstelsel. Regenwater wordt dan op een andere manier opgevangen, bijvoorbeeld met behulp van groen).  
  • € 10,- per vierkante meter groen. 
Voor inheemse beplanting heeft iedere groep een eigen hoogte van de subsidie:
 
  • Planten en kruiden: 1 euro per inheemse (vaste) plant of kruid
  • Heesters en struiken: 2 euro per inheemse heester of struik
  • Bomen: 10 euro per inheemse boom 

Een combinatie van bovenstaande maatregelen is mogelijk. Het subsidiebedrag is per aanvraag maximaal € 1.500,-.  


Wat zijn de voorwaarden
? 

U kunt de subsidie tot € 1.500,- tot acht weken na uitvoering van de maatregelen aanvragen. Kijk voor de andere voorwaarden op de website van gemeente Rotterdam. 


Waar aanvragen
? 

U kunt de subsidie aanvragen op de website van gemeente Rotterdam 

Ga direct naar:
Skip to content