Translate

Subsidie winkelgebieden en bedrijventerreinen

HomeSubsidies en leningenSubsidie winkelgebieden en bedrijventerreinen
Subsidie of lening?

Subsidie

Door?

Gemeente Rotterdam

Voor wie?

Deze subsidie is voor collectieven van ondernemers en eigenaren die de uitstraling en economische ontwikkeling van hun winkelgebied of bedrijventerrein willen verbeteren. Dit betekent dat u ook subsidie kunt aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw collectief.

Waarvoor in te zetten?

Een ondernemerscollectief of eigenarencollectief in een winkelgebied of bedrijventerrein kan subsidie aanvragen voor:

  • Innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit ( o.a. digiscan, digitaal samenwerkingsplatform, bouwen website, energiemaatregelen, afvalstromen)

  • Gebiedspromotie en profilering, uitstraling panden en buitenruimte (o.a. evenementen, brancheringsplan, bestickeren/aankleden leegstaande panden, sfeerverlichting en plantenschalen)

Wanneer aan te vragen?

U kunt deze subsidie nu aanvragen. De gemeente behandelt en verstrekt de subsidie op volgorde van aanvragen, tot het subsidieplafond is bereikt. Voor 2022 is dit bedrag € 350.000.

Wat zijn de bedragen?

Het bedrag waarvoor u maximaal subsidie kan aanvragen is:

  • € 15.000 voor innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit

  • € 15.000 voor gebiedspromotie en profilering, uitstraling panden en buitenruimte

Wat zijn de voorwaarden?

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

  • Uw aanvraag is vooraf besproken met het aanspreekpunt uit uw gebied

  • Uw aanvraag is voor het winkelgebied of bedrijventerrein van uw collectief

  • U vraagt de subsidie aan voor maximaal 50% van de totale kosten

  • Het collectief betaalt minimaal 50% van de totale kosten

  • U kunt geen subsidie aanvragen voor advies-, ondersteunings-, ontwerp-, onderhouds-, energie- en opslagkosten, abonnementen, omzetbelasting en leaseconstructies

  • Het maximale subsidiebedrag is € 24.999 per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar

Kijk voor alle informatie op de website van gemeente Rotterdam.

Waar aanvragen?

U kunt de subsidie aanvragen op de website van gemeente Rotterdam.

Ga direct naar:
Naar de inhoud springen