Translate

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

HomeSubsidies en leningenSubsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
Subsidie of lening

Subsidie


Door?

Rijksoverheid (RVO)

Voor wie?

Mkb-bedrijven tot 250 werknemers (fte’s)

Waarvoor in te zetten?
  1. Een energieadvies voor de verduurzaming van uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering.
  2. Ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen uit dit advies.


Alleen de kosten voor advies en ondersteuning door de energieadviseur krijgt u vergoed. De investeringen in de maatregelen zelf vallen niet onder deze subsidie.


Wanneer aan te vragen?

Vanaf 1 april tot 30 september 2023. 


Wat zijn de bedragen?

Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen is € 2.500.


Wat zijn de voorwaarden?
  • Het bedrijfspand staat in Nederland;
  • U voert één of meer maatregelen uit het energieadvies aantoonbaar uit of heeft deze uitgevoerd. Het moeten ‘materiële’ maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

Bekijk hier alle voorwaarden.

Subsidie aanvragen

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud