Translate

Subsidieregeling voor waterinitiatieven

HomeSubsidies en leningenSubsidieregeling voor waterinitiatieven
Subsidie of lening?

Subsidie 


Door?

Waterschap Hollandse Delta 


Voor wie?
  • Particulieren, voor huurhuis en eigen woning
  • Rechtspersonen zoals scholen, VvE’s en woningbouwverenigingen

Waarvoor in te zetten?

Samen kunnen we ervoor zorgen dat wijken beter zijn voorbereid op het nieuwe klimaat. Dat kan met behulp van minder tegels en meer groen of wateropvang. Dat is handig als er plotseling te veel water is door erge regen. Waterschap Hollandse Delta geeft subsidie aan ideeën en projecten van bewoners om slimmer om te gaan met (regen)water.   


Wanneer aanvragen?
 

Deze subsidie is aan te vragen tot en met 1 november 2022. 


Wat zijn de bedragen?
 

U kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf 250 euro. U krijgt 20% van de gemaakte kosten terug. Daarvoor geldt een maximum van € 5000 voor particulieren en € 10.000 voor rechtspersonen, zoals scholen en verenigingen. 


Wat zijn de voorwaarden
? 

Alle voorwaarden kunt u hier lezen.


Waar aanvragen
? 

U kunt de subsidie aanvragen op de website van Waterschap Hollandse Delta. Handig om te weten: De officiële benaming van deze subsidie luidt: “Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie”.

Ga direct naar:
Naar de inhoud springen