Translate

Subsidieregeling voor waterinitiatieven

Subsidie of lening 
Subsidie 

Door 
Waterschap Hollandse Delta 

Wateroverlast door erge regenbuien is een steeds groter probleem in steden, ook in Rotterdam. Het is een gevolg van klimaatverandering. De overheid kan deze gevolgen niet alleen tegengaan. Daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat wijken beter zijn voorbereid op het nieuwe klimaat. Dat kan met behulp van minder tegels en meer groen of wateropvang. Dat is handig als er plotseling te veel water is door erge regen. Waterschap Hollandse Delta geeft subsidie aan ideeën en projecten van bewoners om slimmer om te gaan met (regen)water.   

Wanneer aanvragen? 
Deze subsidie liep op 31 december 2020 af. Een eventueel vervolg op deze subsidie vindt u zo snel mogelijk hier terug.

Wat zijn de bedragen? 
Bij projectkosten tussen de €250,- en € 50.000,- inclusief btw: 25 procent van de projectkosten met een maximum van € 10.000,-. 

Bij projectkosten hoger dan € 50.000,- inclusief btw: 20 procent van de kosten met een maximum van € 15.000,. 

Wat zijn de voorwaarden? 
Kijk voor de voorwaarden op de website van Waterschap Hollandse Delta 

Waar aanvragen? 
U kunt de subsidie aanvragen op de website van Waterschap Hollandse Delta. 

Ga direct naar: