Translate

Sustainable Energy Technology fonds (SETF)

HomeSubsidies en leningenSustainable Energy Technology fonds (SETF)
Subsidie, fonds of fiscaal voordeel?

Fonds

Door?

Chrysalix Energy en Robeco zijn de beheerders van het fonds.

Voor wie?

Het fonds is bestemd voor innovatieve bedrijven en projecten op het gebied van schone energie. 

Waarvoor in te zetten?

Activiteiten moeten betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor:

  • nieuwe technologieën voor schone energieproductie: bijvoorbeeld zon, wind, biobrandstoffen, energie uit afval;
  • distributie en opslag: bijvoorbeeld energie infrastructuur, smart grids, geavanceerde batterijen;
  • energiegebruik: elektrische mobiliteit, materialen, groen bouwen, HVAC en LED verlichting.
Wanneer aanvragen?

Doorlopend

Wat zijn de bedragen?

De bijdrage wordt per geval bepaald.

Wat zijn de voorwaarden?

Het fonds participeert met aandelen in innovatieve bedrijven die nieuwe technologieën ontwikkelen voor hernieuwbare energieproductie (onder meer zonne-energie) en energieopslag (valt ook flexibilisering van het energiesysteem onder). Zowel innovatieve technologieën voor het opwekken van zonne-energie, als de opslag van deze energie en verdere flexibilisering van het energiesysteem, kunnen dus gebruik maken van de financiering uit deze regeling.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud