Translate

Verduurzaming bedrijventerreinen

HomeSubsidies en leningenVerduurzaming bedrijventerreinen
Subsidie of lening?

Subsidie 


Door?

Provincie Zuid-Holland 


Waarvoor in te zetten?
De provincie Zuid-Holland wil bedrijventerreinen aanmoedigen om zich te ontwikkelen tot duurzame bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst.  

De subsidie bestaat uit twee delen. Daar vallen de volgende maatregelen onder:
  • Energie op bedrijventerreinen:
  • Verduurzaming van bedrijventerreinen:
    • Maatregelen die klimaatadaptief zijn;
    • Maatregelen om de biodiversiteit te vergroten.

Wanneer 
aan te vragen? 

De subsidie is tot eind 2025 aan te vragen. 


Wat zijn de bedragen?

De subsidiebedragen zijn verschillende voor beide subsidieonderdelen:

  • Energie op bedrijventerreinen: De provincie geeft maximaal 20 procent subsidie op de investering, met een minimum van €25.000 en een maximum van €200.000. 
  • Verduurzaming van bedrijventerreinen: De provincie geeft maximaal 40 procent subsidie op de investering, met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. 

Wat zijn de voorwaarden?

Ook de voorwaarden verschillen voor beide subsidieonderdelen:

  • Energie op bedrijventerreinen: Het is alleen mogelijk om subsidie te krijgen als minimaal vijf ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een energieproject. Ze moeten daarin willen investeren en een uitgebreide haalbaarheidsanalyse of business case hebben. Uit dit document moet duidelijk worden dat de terugverdientijd van het project langer is dan vijf jaar.  
  • Verduurzaming van bedrijventerreinen: Het is mogelijk om subsidie te krijgen als minimaal drie ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een verduurzamingsproject klimaatadaptatie of biodiversiteit, en daarin willen investeren. Indien een gemeente subsidie aanvraagt, vervalt deze vereiste.


Vraag hier uw subsidie aan

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud