Translate

Vouchers toekomstbestendige bedrijventerreinen

HomeSubsidies en leningenVouchers toekomstbestendige bedrijventerreinen
Subsidie of lening?

Voucher


Door?

Metropoolregio Rotterdam Den Haag


Voor wie?

Bedrijventerreinen die willen verduurzamen. Het gaat om samenwerking tussen onder andere ondernemers(verenigingen), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs, gemeenten en de provincie.


Waarvoor in te zetten?

De MRDH ondersteunt de gemeenten om in te zetten op verduurzaming van bedrijventerreinen. Hierbij hebben gemeenten zes aandachtsgebieden aangegeven:

  1. Mobiliteit/CO2-reductie: in aansluiting op de aanpak CO2-reductie in het verkeer.
  2. Energie: denk aan windenergie, zonne-energie, warmteopslag.
  3. Circulariteit: bijvoorbeeld hergebruik van materialen en opvang van regenwater.
  4. Informatie: onder andere uitwisseling van data en personeel, gezamenlijk inkopen.
  5. Personeel: aansluiten bij het Human Capital Akkoord.
  6. Financieringsvraagstukken: zoals welke geldstromen kunnen we inzetten, hoe kunnen we een business case sluitend maken, welke aanpak werkt?

Wanneer aanvragen?

Doorlopend


Wat zijn de bedragen?

Hier wordt € 150.000 gereserveerd vanuit de bijdrageregeling ‘Versterking Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2020’. Gemeenten kunnen hiervoor een projectaanvraag doen.


Wat zijn de voorwaarden?

Er is een pool van experts samengesteld. De MRDH stelt vouchers beschikbaar, waarmee gemeenten één van de volgende experts kunnen inzetten voor een specifiek bedrijventerrein. 

Voucher Stimular
Voucher Bureau Buiten
Voucher Markus Werklocatieregisseurs
Voucher Cirkellab
Voucher Stec Groep
Voucher IVN Natuureducatie
Voucher Buck Consultants International

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud