Translate

Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

HomeSubsidies en leningenWet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)
Subsidie, fonds of fiscaal voordeel?

Fiscaal voordeel

Door?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Voor wie?

Voor bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor R&D (Research & Development) willen verlagen

Waarvoor in te zetten?

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Het onderzoek of de ontwikkeling van producten moet wel door de aanvrager gedaan worden.

U kunt hierbij denken aan een bedrijf dat technisch onderzoek doet naar opwek of opslag van zonne-energie, flexibilisering van het elektriciteitssysteem of circulaire zonnepanelen. Dan kan er mogelijk aanspraak gemaakt worden op een fiscaal voordeel vanuit de WBSO. In het geval van onderzoek moet het wel gaan om technisch-wetenschappelijk onderzoek, dat wil zeggen verklarend onderzoek.

Daarnaast kan er ook financiering vanuit deze regeling gevraagd worden voor innovatieve product-, programmatuur-, of procesontwikkeling. De projecten die in deze scan worden meegenomen, vallen allemaal binnen de WBSO als het gaat om ontwikkelingsprojecten. Bij ontwikkelingsprojecten is het belangrijk dat de technische nieuwheid van het te ontwikkelen project wordt aangetoond.

Wanneer aan te vragen?

U kunt altijd WBSO aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in.

Wat zijn de voorwaarden?

• U valt onder de vennootschaps- of inkomstenbelasting in Nederland.
• U bent geen publieke kennisinstelling.

Alle overige voorwaarden vindt u op de website van RVO.

Wat zijn de bedragen?

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project. Uw bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Als zelfstandig ondernemer kan een vaste aftrek ontvangen worden. Kosten waarvoor WBSO aangevraagd kan worden:
• S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
• Kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

Waar aan te vragen?

Hoe u WBSO kunt aanvragen, leest u hier.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud