Translate

Wat wij doen

Duurzame bouw en inkoop

HomeWat wij doenDuurzame bouw en inkoop

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen met de Quickscan Duurzame Gebiedsontwikkeling. Vanaf nu checkt u binnen tien minuten hoe een bouwplan of ontwikkelingsproject voor een gebied duurzaam kan worden gemaakt.

Bij het ontwikkelen van gebouwen en straten moet de gemeente met veel zaken rekening houden. Denk daarbij aan: van het gas af gaan, hergebruik van materialen, het voorkomen van hittestress en van geluidsoverlast van verkeer. De Quickscan Duurzame Gebiedsontwikkeling helpt om deze uitdagingen én de Rotterdamse duurzaamheidsambities al in de startfase van een project te verwerken. Daarbij houdt de quickscan rekening met het vastgestelde beleid voor alle duurzaamheidsthema’s: energietransitie, circulaire stad, klimaatbestendige economie en gezonde leefomgeving.

Binnen 10 minuten doorloopt u de 4 stappen van de quickscan:

  • stap 1: u vult algemene project gegevens in;
  • stap 2: u geeft met het adres en gebiedsomlijning van het project op de kaart aan waar het is en welke omtrek het heeft;
  • stap 3: bij het onderdeel ‘realisatie van het project’ vermeld u de eigenschappen van het project (sloop, nieuwbouw, gebiedsafbakening, enzovoorts). Verder vermeld u de ambities die gelden;
  • stap 4: controleer uw ingevulde gegevens.

Rapportage met prioriteiten

Na bovenstaande stappen ontvangt u een rapportage met daarin drie tot vijf prioriteiten die gelden voor uw project(gebied). Verder staan in deze rapportage standaardteksten die u kunt gebruiken in documenten zoals een Nota van Uitgangspunten of Programma van Eisen. De rapportage geeft u dus handvatten om een bouwplan of ontwikkelingsproject vanaf het begin duurzaam te maken. Zo draagt uw project bij aan een levendige, mooie, circulaire en groene omgeving.

Doe direct de scan

Duurzaam inkopen

Gemeente Rotterdam behoort tot de grootste publieke opdrachtgevers van Nederland. We kopen jaarlijks voor ruim een miljard euro aan allerlei producten en diensten in: kantoorbenodigdheden, een nieuwe voetgangersbrug, elektriciteit voor verlichting en rioolgemalen, onderhoudswerkzaamheden aan plantsoenen en de openbare weg, zorg voor kwetsbare jongeren en volwassenen, leerlingenvervoer en nog veel meer. Dat doen we maatschappelijk verantwoord, dus met aandacht voor mens en milieu.

Bij aanbestedingen let de gemeente Rotterdam op prijs en op kwaliteit. Maar ook op duurzaamheid, innovatie, sociale voorwaarden en verbetering van de arbeidsmarkt. Op die manier werken we samen met onze leveranciers aan de uitvoering van het Rotterdamse duurzaamheidsbeleid en de energietransitie: gezonde lucht, groene energie en behoud van schaarse grondstoffen. We willen een publieke opdrachtgever zijn die het goede voorbeeld geeft, want een beter milieu begint bij jezelf.

Het doel is om duurzaamheid standaard op te nemen in al onze aanbestedingen. Afhankelijk van wat we inkopen, leggen we het accent op emissievrij transport, hergebruik van grondstoffen en energiezuinige productieprocessen. De resultaten van ons duurzame inkoopbeleid zijn inmiddels overal terug te zien.

Zo hebben we openbare verlichting met energiezuinige ledlampen, zitmeubilair van duurzaam FSC-hout, bedrijfskleding van bio-katoen en elektrische voertuigen in ons wagenpark. In onze kantoren drinken we Fairtrade koffie en printen we op gerecycled papier.

Meer over Wat wij doen

Ga direct naar:
Skip to content