Translate

Wat wij doen

Experimentendak Rotterdam

HomeWat wij doenExperimentendak Rotterdam

De gemeente Rotterdam stelt vanuit het project LIFE@Urban Roofs een dak beschikbaar als testlocatie voor duurzame pioniers. Het doel van dit dak is om investeringen in innovatieve klimaatadaptieve maatregelen op daken te stimuleren. Het Experimentendak Rotterdam ligt op een van de gemeentelijke daken bij het Kleinpolderplein en heeft een oppervlakte 500 m². De komende vijf jaar worden hier nieuwe technologieën getest en gemonitord.

 

Meer dan tien vernieuwende experimenten op het dak

Op basis van twee selectierondes (in 2021 en 2023) zijn er meer dan 10 partijen geselecteerd. Zij kunnen hun voorstel op het dak uitvoeren en testen. Deze pioniers kwamen als beste uit de bus met hun nieuwe concepten en toepassingen van groene daken, biodiversiteit en waterberging in combinatie met andere functies. De Hogeschool Rotterdam voert zelf experimenten uit op het dak en is betrokken bij het monitoren van de pilots. 

Dit zijn de pioniers met een plek op het dak:

CO2 uit de lucht verwijderen met behulp van micro-organismen op basis van ‘Enhanced Rock Weathering’ (ERW).

Drijvend systeem op basis van kurk (geen olie gebaseerde grondstoffen).

Combineren van waterberging met valdemping onder (dak)speeltoestellen.

Bloemvormig modulair daksysteem met inwendige waterberging, gemaakt van 3D geprint Rotterdams plastic huishoudafval.

Volledig circulair groendak op een bodem van gerecyclede autobanden.

Experimenten, mockups en (monitorings)-onderzoek door / met HBO-studenten.

ECO-dak: water vasthouden en sturen met circulaire rubber tegels met daarop een biodiverse, biologische vegetatie.

Leadax-dak: lichtgewicht biodiverse dakbedekking

Daccu: een modulaire circulaire waterberging voor op daken op basis van de TonTuin, aanpasbaar op de beschikbare draagkracht en in combinatie met toegevoegd groen.

Presentatie van een groendak (nieuwe mix van sedum en inheemse beplanting) 24/7 meten en real time weergeven in een dashboard.

Beloopbare zonnepanelen voor op daken in combinatie met een biodiverse en groene valbeveiliging.

Aanmoedigingsprijzen

De drie partijen die met het meest aansprekende initiatief kwamen krijgen naast een plek op het dak ook een bescheiden aanmoedigingsprijs. De prijzen zijn bedoeld als steuntje in de rug om de experimenten tot een succes te maken. Zowel in 2021 als 2023 zijn er aanmoedigingsprijzen uitgereikt.

De prijswinnaars uit 2023 zijn:

  • Carbon Neutral Initiative met ‘ERW CO2-verwijdering’ €5.000,-
  • GreemSum met hun ‘Circulaire biobased groendak’ €4.000,-
  • Joosten met hun ‘Biodivers Leadax-dak’ €3.000,-

De prijswinnaars uit 2021 zijn:

  • Zoontjens met het concept ‘Zolar’ €4.500,-
  • Zinco met de ‘Groendakmonitor’ €4.500,-
  • Het consortium rond het concept ‘Dobberweelde’ €3.000,-
Rotterdams Dakenlandschap

Rotterdam heeft ruim 18 km² aan platte daken. Dat biedt kansen om oplossingen voor fysieke en maatschappelijke uitdagingen ook op daken een plek te geven. Wij zoeken oplossingen op daken op het gebied van waterberging, meer groen, biodiversiteit, het opwekken van duurzame energie, het tegengaan van hitte stress en circulariteit. En hoe kunnen we slimme, duurzame combinaties maken van oplossingen die de multifunctionaliteit op daken stimuleert?

LIFE@Urban Roofs

Voor het project LIFE@Urban Roofs ontvingen de gemeente Rotterdam en haar partners subsidie van het Europese LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. Het doel van dit project is privépartijen inzicht te geven in de voordelen van multifunctionele daken. Zo komt er meer informatie beschikbaar om investeringen in klimaatadaptatie te stimuleren. Er worden nieuwe samenwerkingsvormen en investeringsmodellen onderzocht en gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan is het Rotterdamse Experimentendak. 

Life-logo-AWI-1552x874-v2

Meer over Aan de slag met uw dak

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud