Translate

Aardgasvrije wijken

Hoe en wanneer aardgasvrij?

HomeAardgasvrije wijkenHoe en wanneer aardgasvrij?

Als we in Rotterdam willen overstappen op duurzame energie, dan betekent dat nogal wat. Het wordt een hele klus met grote invloed op de stad. Op dit moment gebruiken we nog volop aardgas, vooral voor verwarmen en koken. Hoe gaan we dat straks doen met die andere warmtebronnen? Hoe zorgen we voor een goed en betaalbaar alternatief voor de hele stad? En als we een oplossing vinden, hoe voeren we die dan het beste uit?

Als gemeente hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar deze vragen. Dit leverde genoeg antwoorden op om een Rotterdamse Transitievisie Warmte te schrijven. Daarin leggen we uit:

 • waarom Rotterdam overstapt op een alternatief voor aardgas;
 • wat de beste manier is om duurzaam te verwarmen, koelen en koken;
 • wanneer verschillende wijken zouden kunnen overstappen;
 • hoe we de overstap als gemeente willen uitvoeren en begeleiden.

De Rotterdamse Transitievisie Warmte is door de gemeenteraad vastgesteld in 2021. Het is een advies aan het college van burgemeester en wethouders vanaf 2022. Of de plannen precies zo worden uitgevoerd, staat dus niet vast. Zeker de planning kan nog veranderen.

Hieronder hebben we de inhoud van de Rotterdamse Transitievisie Warmte samengevat.

Op dit moment zijn er ongeveer 263.000 Rotterdamse gebouwen aangesloten op het gasnet. In deze woningen (ongeveer 255.000) en andere gebouwen (ongeveer 8.000) wordt gas gebruikt voor verwarming, warm water en koken. Gelukkig zijn er ook andere, duurzame bronnen te vinden in de regio Rotterdam:

Restwarmte van de industrie
Bij bedrijven in Rotterdam en omgeving komt veel warmte vrij, vooral in de industrie. Alleen al in de haven is er genoeg warmte voor de hele stad. We noemen deze warmte restwarmte, omdat de bedrijven deze warmte over hebben. We leiden de restwarmte via een netwerk van buizen naar Rotterdamse gebouwen. Dit noemen we een warmtenet. 

Warmte uit de aarde
Diep in de aarde is het heet. Iets van die warmte kunnen we naar boven halen, ook in de regio Rotterdam. We noemen dit aardwarmte of geothermie. Die geothermie kunnen we, net als restwarmte, via een warmtenet naar gebouwen leiden. Dat maakt de warmtenetten betrouwbaar.

Warmte uit water
In de bovenste laag van sloten, meren en kanalen, maar ook in riool-, afval- en drinkwater zit warmte die we kunnen gebruiken. Een buis onder water zuigt de warmte weg en leidt die naar een warmtenet. We noemen deze warmte uit water aquathermie.

Schone elektriciteit van zon en wind
Ook met elektrische warmtepompen kunnen we gebouwen verwarmen. Maar als gemeente gebruiken we liever een warmtenet waar dat kan. In Rotterdam en omgeving is er namelijk nog niet genoeg schone elektriciteit beschikbaar voor hele wijken. 

Duurzame gassen
Ook het verbranden van waterstof of biogas zorgt voor schone warmte. Maar deze gassen zijn erg duur. Daarom gebruiken we ze liever voor andere activiteiten, die we anders moeilijk kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld voor industrie en zwaar transport. Waterstof kunnen we ook gebruiken voor de opslag van energie.

We hebben per wijk gezocht naar het goedkoopste alternatief voor aardgas op dit moment. De uitkomsten van dit onderzoek staan op de WAT-kaart. De gekozen oplossingen op de kaart zijn niet verplicht: eigenaars van gebouwen kunnen uiteindelijk zelf kiezen hoe ze zonder gas willen koken, verwarmen en koelen. Op de interactieve WAT-kaart kunt u per wijk bekijken wat het goedkoopste alternatief is.

Voor de meeste Rotterdamse wijken is een aansluiting op stadsverwarming de goedkoopste optie voor bewoners, verhuurders en bedrijven. Zij kunnen zich nu al voorbereiden op stadsverwarming door energie te besparen en hun woning of pand te isoleren. Ook is het verstandig om van een gasfornuis alvast over te stappen op elektrisch koken. Als gemeente ondersteunen we deze voorbereidingen met regelgeving, advies, subsidies en leningen.

In 2050 moet heel Rotterdam verwarmen, koelen en koken met iets anders dan gas. Daar werken we stap voor stap, wijk voor wijk naartoe. Als gemeente, eigenaars van gebouwen en aanbieders van warmte samen. 

In Pendrecht, Reyeroord, Bospolder-Tussendijken, Rozenburg, Prinsenland-Het Lage Land en Heindijk, Korendijk en omgeving zijn we sinds 2018 al bezig met de overstap op een warmtenet. Ook hebben we veertien andere wijken onderzocht, om te zien wanneer de overstap daar mogelijk is.

Na dat onderzoek hebben we een planning gemaakt voor de komende jaren. Waar kunnen we vóór 2025 starten met de overstap en waar pas in 2030 of later? Deze planning is te zien op de WANNEER-kaart.

 • Hier zijn kansen om vóór 2025 te starten met de overstap: Agniesebuurt, Dokhaven, Hoogvliet (Middengebied, Oudeland, Stadshart en Zalmplaat), Kop van Feijenoord, Ommoord, Oude Noorden, Overschie, Schiebroek, Schiemond en Tarwewijk.
 • Hier zijn kansen om tussen 2025 en 2030 te starten met de overstap: Blijdorp, Bloemhof-Zuid, Entrepothaven, Katendrecht en Hoogvliet (Westpunt);
 • Hier kunnen we pas na 2030 starten met de overstap: Afrikaanderwijk, Bergpolder, Beverwaard, Bloemhof-Noord, Boomgaardshoek, Hoek van Holland, Kralingen-West, Liskwartier, Lombardijen, Nieuwe-Westen, Noordereiland, Provenierswijk, Spangen en Zuidwijk.

 

Op de interactieve WANNEER-kaart kunt u de locaties aanklikken. De planning staat nog niet vast. We starten alleen als de overstap haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Het volgende Rotterdamse college van burgemeester en wethouders, dat volgend jaar begint, zal daarover beslissen.

Hoe elke wijk precies van het gas afgaat en welke werkzaamheden er dan nodig zijn, is nog niet bekend. We weten wel waar we naartoe willen: de overstap moet goed zijn voor de wijk. We letten vooral op: 

 • Kosten. De overstap naar een oplossing zonder gas moet voor iedereen in de wijk betaalbaar zijn. 
 • Omgeving. We willen dat de wijk prettig blijft om in te wonen, werken en ontspannen. Of liever: dat de wijk nog fijner wordt.
 • Banen. De overstap is een hele klus en zorgt daardoor voor banen. 
 • Bereikbaarheid. We willen dat de wijk tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijft.

Als we plannen maken voor de overstap, werken we samen met allerlei partijen in de wijk. Zoals de gebiedscommissie, de wijkraad en het wijkcomité. Ook bewoners en eigenaars van gebouwen kunnen meepraten en -denken.

Zijn de plannen klaar, dan krijgen alle eigenaars van gebouwen een persoonlijk aanbod om de overstap te financieren. Dat aanbod gaat over de kosten en over de werkzaamheden die nodig zijn. Tijdens informatieavonden kunnen mensen hier vragen over stellen en verbeteringen voorstellen. Uiteindelijk leidt dit tot een afspraak tussen de wijk en de gemeente. Pas als die afspraak er ligt, kan de uitvoering beginnen. Dat betekent werkzaamheden op straat en bij mensen thuis.

De overstap gaat eigenaren van huizen geld kosten, maar we houden de kosten zo laag mogelijk. Rotterdammers voor wie de financiële stap te groot is, kunnen we helpen met leningen met een lage rente. In ieder geval is het voor iedereen slim om hun huis of pand alvast duurzamer te maken. Dan zijn de kosten straks lager.

Lees hier wat u nu al kunt doen om uw woning duurzamer te maken.

Voor de meeste Rotterdamse wijken is een aansluiting op stadsverwarming de goedkoopste optie voor bewoners, verhuurders en bedrijven. Zij kunnen zich nu al voorbereiden op stadsverwarming door energie te besparen en hun woning of pand te isoleren. Ook is het verstandig om van een gasfornuis alvast over te stappen op elektrisch koken. Als gemeente ondersteunen we deze voorbereidingen met regelgeving, advies, subsidies en leningen. Meer informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op aardgasvrij kunt u hier vinden.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud