Translate

Windenergie

Kleinschalige windenergie

HomeWat wij doenWindenergieKleinschalige windenergie

Rotterdam wil de opwek van kleinschalige windenergie mogelijk maken. Naast grote windturbines kunnen ook miniwindturbines, kleine windturbines en windenergiesystemen bijdragen aan de energietransitie. De gemeente kan faciliteren bij de ontwikkeling en realisatie van kleinschalige windenergie. We nodigen ontwikkelaars en particulieren uit de mogelijkheden te benutten.

We onderscheiden miniwindturbines, kleine windturbines en windenergiesystemen.
 • Miniwindturbines hebben een rotordiameter kleiner dan 2 meter. Ze zijn met name kansrijk op daken in de gebouwde omgeving.
 • Kleine windturbines hebben een rotordiameter tussen 2 en 16 meter en een vermogen tot ongeveer 50kW. Dit biedt met name potentie in open ruimten in de gebouwde omgeving of op daken met hoge draagkracht.
 • Windenergiesystemen zijn opgebouwd uit een aantal kleinere windturbines met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 200 m2 en rotordiameters van maximaal 10 meter.
In vergelijking met grote windturbines leveren kleinere windturbines minder op, maar ze zijn wel geschikt om lokale energieneutrale voorzieningen te creëren in stedelijk gebied. Dit kan voordelen bieden voor bewoners, ondernemers en bedrijven. Bovendien is de combinatie met zonne-energie interessant vanwege verschillende momenten van opwek.
Windturbines zijn altijd vergunningsplichtig, zowel mini-, kleine- en grote windturbines. Voor het realiseren van kleinschalige windenergie moet een initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. De procedure voor kleinschalige windenergie duurt ongeveer 8 weken. Of 26 weken als het plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan. De insteek is ‘ja mits’, waarbij de gemeente Rotterdam probeert mee te denken in het realiseren van initiatieven en het verlenen van vergunningen. Natuurlijk moet daarbij wel voldaan worden aan de benodigde voorwaarden. Gemeente Rotterdam toetst de bouwactiviteit, of strijdig gebruik met bestemmingsplan en eventuele milieuaspecten. Hierin worden op grote lijnen de volgende overwegingen meegenomen:
 • Heeft de windturbine een certificaat?
 • Ruimtelijke afweging
  • Geluid en slagschaduw
  • Ecologie
  • Ruimtelijk beeld, landschappelijke inpassing
  • Constructie ter plaatse
 • Goede Ruimtelijke Onderbouwing  (GRO) van ruimtelijke afwegingen, met: beschrijving, situatietekening, plattegrond, doorsneden, technische informatie en constructieve verantwoording.
 • Wat is het bovenliggende doel, wat draagt het bij?
Momenteel probeert Rotterdam op verschillende locaties kleinschalige windenergie mogelijk te maken. Variërend van het inrichten van pilots op Rotterdams initiatief en het stimuleren van particuliere initiatieven. Hieronder een overzicht van lopende ontwikkelingen.
Proeflocatie voor innovatieve duurzame oplossingen. In eigendom van de gemeente Rotterdam en in gebruik door Stadsbeheer. Hier wordt in 2021 twee type kleine windturbines geplaatst. Mogelijk is hier nog ruimte voor meer kleinschalige windenergie.
Op het dak van het in Prins Alexander en op een appartementencomplex bij de Müllerpier is een Powernest geïnstalleerd. Deze wekt energie op uit zowel zon als wind. Hiermee is het gebouw meer dan zelfvoorzienend.

Meer over Windenergie

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud