Translate

Rotterdamse Leidraad zonne-energie

HomeWat kan ik doenZonne-energieRotterdamse Leidraad zonne-energie

In 2050 wil Rotterdam klimaatneutraal zijn. Dat doen we stap voor stap, en zonne-energie speelt daarbij een grote rol. Zo willen we in 2030 al 225.000 Rotterdamse huishoudens van groene stroom voorzien. De Leidraad Zonne-energie maakt duidelijk hoe u met uw zonneproject kunt bijdragen aan deze ambities.

In de stad zijn tal van mogelijkheden voor zonnepanelen: op daken en gevels, bij infrastructuur, op het water en op land. Omdat ruimte schaars is in Rotterdam, geeft de Leidraad Zonne-energie, en met name De Rotterdamse Zonneladder, richting aan het gebruiken van deze ruimte voor het opwekken van groene stroom. Het is daarbij belangrijk om aandacht te hebben voor de leefbaarheid van de omgeving, multifunctioneel ruimtegebruik en circulair gebruik van grondstoffen.

Bekijk hieronder per themagebied welke kansen er zijn voor de inzet van zonnepanelen en waarom de gemeente Rotterdam dit vindt. Daarnaast zet de Leidraad per themagebied de criteria op een rij waar uw project met zonne-energie aan moet voldoen, en wanneer een omgevingsvergunning nodig is.

Zonnepanelen op daken en gevels van woningen, bedrijven en maatschappelijke gebouwen zijn het meest veelbelovend van alle themagebieden.

  • Een belangrijk criterium is dat de zonnepanelen goed geïntegreerd moeten zijn op het dak of in de gevel, zodat het in de uitstraling van het pand en het straatbeeld één geheel vormt. Bij monumenten is dit extra belangrijk en komen andere regels kijken.
  • Het heeft de voorkeur om zonnepanelen te combineren met andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals isolatie of een multifunctioneel dak.


Lees meer over de toetsingscriteria in de Leidraad Zonne-energie.

Op of langs verschillende soorten infrastructuur – zoals (spoor)wegen, parkeerterreinen, straatmeubilair en geluidswallen – is ruimte die nu nog niet wordt benut en geschikt kan zijn voor zonnepanelen.

  • Veiligheid, functionaliteit en flexibiliteit zijn de uitgangspunten voor zonnepanelen bij infrastructuur. Het verkeer mag niet worden gehinderd en de panelen moeten gemakkelijk te verwijderen zijn als de (verkeers)situatie verandert.
  • De kenmerken van een locatie, bijvoorbeeld vrije uitzichten, mogen niet worden aangetast. En de zonnepanelen moeten passen bij het ontwerp van een bouwwerk.
  • Zonnepanelen mogen niet ten koste gaan van de veiligheid en toegankelijkheid van ondergrondse kabels, leidingen en tunnels.


Lees meer over de toetsingscriteria in de Leidraad Zonne-energie.

Omdat veel Rotterdamse wateren nodig zijn voor transport, recreatie en biodiversiteit, zijn deze vaak niet geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. Alleen een slibdepot of spaarbekken voor drinkwater is geschikt voor het opwekken van zonne-energie, omdat deze functies goed te combineren zijn.

  • Zonnepanelen op water moeten goed in het landschap en bijvoorbeeld de kade of oevers ingepast worden.


Lees meer over de toetsingscriteria in de Leidraad Zonne-energie.

Open land is schaars in de gemeente Rotterdam, en willen we gebruiken voor functies zoals natuur, landbouw en recreatie. Specifieke locaties – denk aan een voormalige vuilstortplaats, tijdelijk braakliggend terrein of strook land naast een landingsbaan – zijn mogelijk wel geschikt voor zonnepanelen. Ook particuliere grond kan geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie.

  • Zonnepanelen op land moeten goed passen in het landschap. Hiervoor gelden verschillende voorschriften als het gaat om bijvoorbeeld erfafscheiding en uitlijning.


Lees meer over de toetsingscriteria in de Leidraad Zonne-energie.

Bent u geïnteresseerd in zonne-energie, maar hebt u advies nodig over uw woning of situatie? Dan kunt u terecht bij het Duurzaamheidsloket.

Bent u eigenaar of huurder van een (bedrijfs)pand in Rotterdam? Overweegt u om er zonnepanelen op te leggen, maar loopt u tegen praktische of organisatorische obstakels aan? Adviseurs uit de praktijk helpen u en uw bedrijf graag verder bij het Servicepunt Zon voor bedrijven.

Meer over Zonne-energie

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud