Translate

Veelgestelde vragen over aardgasvrij

HomeVeelgestelde vragen over aardgasvrijVeelgestelde vragen over aardgasvrij

Er komt veel bij kijken om een wijk van het aardgas af te halen. In de buitenruimte, maar vooral ook bij mensen thuis. De cv-ketel verdwijnt en mensen gaan koken op inductie. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over aardgasvrij. Staat uw vraag er niet bij?

Dan kunt u contact opnemen met ons via het Duurzaamheidsloket.

Algemeen

In het klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van 1990. Het Rijk heeft daarom het nationale Klimaatakkoord opgesteld met als doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Een van de afspraken in het klimaatakkoord is dat de gebouwde omgeving vrijwel aardgasvrij moet worden.  Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste komt er bij het verbranden van aardgas CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Daardoor verandert het klimaat op een vervelende manier, met meer extreme hitte en heftige regen bijvoorbeeld. We kunnen de opwarming van de aarde verminderen door geen aardgas meer te gebruiken.

Wat we het beste kunnen gebruiken in plaats van aardgas verschilt per gebied. Het hangt af van meerdere zaken, zoals:

  • Wat zijn de kenmerken van een gebouw: wanneer is het gebouwd, is het goed onderhouden en hoe stevig is het gebouwd?
  • Wat is de staat van de huidige energienetten? Zijn die al aan vervanging toe?
  • Is het mogelijk om elektriciteit of warmte van lokale bronnen te gebruiken?
  • Kunnen we de aanleg van nieuwe energie-installaties combineren met de renovatie van woningcomplexen?
  • Wat willen de bewoners?

Voor het grootste deel van Rotterdam is stadsverwarming of all-electric het goedkoopste alternatief voor aardgas. Op deze kaart staat of het warmtenet of elektrisch verwarmen (all-electric) voor u wijk de beste oplossing is. 

Lees hier meer over de mogelijkheden voor Rotterdam.

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. In de gebieden Pendrecht, Heindijk/Korendijk en omgeving, Reyeroord, Bospolder-Tussendijken, Prinsenland-Het Lage Land en Rozenburg zijn we sinds 2018 al bezig met de overstap op een warmtenet. Ook zijn er viertien wijken onderzocht om eerder van het aardgas af te gaan. Voor deze gebieden in Rotterdam hebben we een planning gemaakt voor de komende jaren. Meer informatie over de plannen voor de veertien gebieden is hier terug te vinden.

 

Voor het warmtenet kunt u niet zelf de aanbieder kiezen. Dit verschilt per wijk. De gemeente kiest via een opdracht het meest geschikte warmtebedrijf. Voor elektrisch verwarmen (all-electric) kunt u wel zelf kiezen uit verschillende aanbieders. U kiest dan een aanbieder voor elektriciteit.

Toekomstige gebieden

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Rotterdamse Transitievisie Warmte vastgesteld. In dit advies aan het volgende college staat welke wijken in de toekomst misschien ook overgaan op een alternatief voor aardgas. In de stad zijn altijd wel werkzaamheden: aan gebouwen, maar ook aan leidingen en kabels onder de grond. Voor het aanleggen van een warmtenet moet de straat opengebroken worden. We willen de overlast voor bewoners verkleinen door zoveel mogelijk werkzaamheden in de openbare ruimte tegelijk te doen. Als de straat minder vaak opengebroken hoeft te worden, scheelt dat ook in de kosten. We kunnen niet overal tegelijk aan de slag. Daarom kiest de gemeente ervoor om in een deel van de stad nog niet te beginnen met aardgasvrij. Dit kan zijn omdat de straat binnenkort al opengaat. Het is dan nog niet mogelijk om ook meteen een warmtenet aan te leggen. Of het is nog onzeker welke oplossing de beste is voor de wijk. Ga naar de Transitievisie Warmte.

De gemeente heeft in overleg met de woningcorporaties en netbeheerder deze veertien gebieden aangewezen. Ze letten daarbij op sociaal-economische factoren. Bijvoorbeeld: wat vinden de bewoners en ondernemers in de buurt ervan? Kunnen ze aardgasvrij betalen? En helpt aardgasvrij hen echt een stap verder? Misschien heeft de woningcorporatie al plannen voor onderhoud. Ook let de gemeente op het soort huizen in een wijk. Een andere belangrijke vraag is of er warmtebronnen in de buurt aanwezig zijn.

Er is bovendien gekeken naar werkzaamheden die later moeten plaatsvinden in de bodem. Als we die combineren met de aanleg van het warmtenet, dan is het minder duur. Zo houden we de stad bereikbaar en verlagen we de kosten.

In alle gebieden is een collectieve warmteoplossing de goedkoopste manier om aardgasvrij te worden. Zo’n oplossing vraagt om veel samenwerking door alle betrokken partijen.

Er zijn verschillende opties. In sommige wijken houden we alleen ruimte vrij in de grond, zodat we later een warmtenet kunnen aanleggen. Op andere plekken beginnen we met aardgasvrij, ergens tussen 2022 en 2030. Op de pagina hoe en wanneer aardgasvrij kunt u dit allemaal lezen.

De Transitievisie Warmte is een advies aan het volgende college. Dat betekent dat op z’n vroegst in 2022 maar waarschijnlijk later wordt besloten welke wijken overgaan op een alternatief voor aardgas. Samen met de betrokken gebiedscommissie/wijkraad/wijkcomité van uw gebied wordt dan uitgewerkt hoe u kunt meepraten.

Op 17 juni 2021 stelde de gemeente de Rotterdamse Transitievisie Warmte vast. In dit advies aan het volgende college staat welke op welk moment wijken in de toekomst misschien ook overgaan op een alternatief voor aardgas. Het volgende college besluit welke wijken dat worden. Per wijk maken we vervolgens een apart uitvoeringsplan.

Stadsverwarming

Restwarmte komt van bedrijven zoals de Afvalverwerking Rijnmond (AVR). De AVR verbrandt reststromen afval die niet geschikt zijn voor hergebruik. Dit proces levert restwarmte op voor het warmtenet.

U krijgt in plaats van een cv-ketel een warmte-afleverset. Meestal komt de warmte-afleverset op dezelfde plek als de cv-ketel te hangen. De leidingen van de afleverset worden op de leidingen van uw radiatoren aangesloten. Bestaande radiatoren en vloerverwarming werken ook op het warmtenet. De warmte-afleverset verwarmt uw huis en kraanwater.

Voordat u overstapt op het warmtenet, komt een medewerker van het warmtebedrijf kijken wat de beste manier is om het warmtenet in uw woning aan te sluiten. En naar welke bestaande radiatoren of vloerverwarming u heeft. Om uw huis aan te kunnen sluiten op het warmtenet, is het misschien nodig dat u aanpassingen moet doen in uw woning. Bijvoorbeeld in de meterkast. Deze aanpassingen betaalt u zelf. Huurders kunnen aan de verhuurder vragen wat de aanpassingen in hun woning zijn.

Nee, als eigenaar van een huis bent u niet verplicht om over te stappen op het warmtenet. U maakt zelf de keuze welke vervanger voor aardgas u wilt. Als u huurder bent van een huis, maakt de verhuurder de keuze. Voor een woningcorporatie geldt dat 70% van de huurders van een gebouw vóór het warmtenet stemt. Zo niet, dan gaat de voorgenomen verbouwing niet door. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over uw rechten bij aanpassing van een huurwoning.

Als u eigenaar bent van uw woning en kiest voor een aansluiting op het warmtenet, betaalt u kosten voor de aanleg. De gemeente probeert de kosten zo laag mogelijk te houden. Als een gebied aardgasvrij gemaakt wordt, doet de gemeente per wijk of deel van een wijk een aanbod. U kiest zelf of u meedoet met het aanbod. Als u niet meedoet kunt u voorlopig aardgas blijven gebruiken. Daarna moet u zelf een alternatief voor aardgas regelen. Woont u in een huurhuis in één van deze wijken? Vraag dan aan uw verhuurder wat het aanbod is.
In Rotterdam is de warmte-afleverset eigendom van het warmtebedrijf. De bewoner huurt de afleverset dan. Het warmtebedrijf is dan verantwoordelijk voor het onderhoud aan de afleverset.

Wat kan ik nu doen? (huurder)

U hoeft op dit moment niets te doen. Op het moment dat de gemeente concrete plannen heeft voor het aardgasvrij maken van uw wijk óf wanneer de verhuurder uw complex aardgasvrij wil maken, neemt de verhuurder contact met uw op. Als u en uw medebewoners graag willen dat de woningen van het aardgas af gaan, kunt u dit melden bij de verhuurder.
Wat precies de gevolgen zijn voor de huurprijs en energierekening, is nu nog lastig uit te rekenen. Uitgangspunt is dat een aardgasvrij leven voor iedereen betaalbaar blijft.
Voor ingrijpende maatregelen moeten verhuurders minimaal 70% instemming hebben van de bewoners van een complex. Als minder dan 30% van de bewoners tegen is, mag de verhuurder zijn of haar plannen toch doorzetten.

Wat kan ik nu doen? (huiseigenaar)

Zijn er in uw buurt nog geen plannen voor aardgasvrij wonen? Of wil alvast uw huis voorbereiden? Dan kunt u al stappen zetten. Denk bijvoorbeeld aan isoleren en overstappen naar koken op inductie. Ga voor tips en informatie naar Hoe kunt u zich voorbereiden?

Er zijn 2 mogelijkheden: een nieuwe cv-ketel kopen óf huren. Een cv-ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Omdat we voor 2050 stoppen met aardgas, is het niet altijd handig om nog een nieuwe ketel te kopen.

Het ligt er aan wanneer u van het aardgas afgaat. Duurt het nog ongeveer 6 jaar tot u van het aardgas afgaat? Dan is het goedkoper om een cv-ketel te huren. Vanaf 6 jaar is het goedkoper om een nieuwe cv-ketel te kopen. 

Op de website van de Consumentenbond staat meer informatie over de voor- en nadelen bij het kopen, leasen en huren van een cv-ketel.

Een goed geïsoleerde woning die klaar is voor de toekomst, is waardevast. En het isoleren zorgt voor een comfortabele woning met een lagere energierekening. Dit komt ten goede aan de waarde van de woning. In de toekomst zal dit een steeds grotere rol gaan spelen.

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor elke individuele woningeigenaar precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe u woont, waarvoor ugas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als een grote renovatie nodig is, vraagt dit investeringen. Vaak staan tegenover deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van de woning. Door het isoleren bespaart ut energie, en dus kosten. Bovendien kunt u zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van financiële regelingen om de kosten voor de transitie naar aardgasvrij voor woningeigenaren zo laag mogelijk te houden. Er zijn meerdere subsidies beschikbaar.

Elektrisch koken

Elektrisch koken kan op een keramische- of elektrische kookplaat of fornuis. Koken op inductiekookplaten lijkt het beste alternatief voor op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken. 

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. U kunt controleren of uw pannen geschikt zijn voor inductie door er een magneet tegenaan te houden. Blijft de magneet kleven, dan zijn uw pannen geschikt voor inductie. Bij keramische kookplaten kan de bodem van uw pannen kromtrekken. Bij inductie gebeurt dit niet.
Wanneer u elektrisch wil koken is het van belang dat u in de keuken de juiste, veilige elektra-aansluiting hebt. Inductie, keramische en elektrische kookplaten of fornuizen sluit u namelijk niet aan op een normaal stopcontact. Daarnaast moet de kookgroep in de meterkast voldoende elektriciteit leveren. Als dit niet het geval is loopt u het risico dat de stoppen doorslaan. De aansluitwaarde van de betreffende elektrische kookplaat is een belangrijk uitgangspunt. Zoek dit als eerste uit om vast te stellen of meterkast aanpassingen noodzakelijk zijn. Let op: heeft u geen ervaring met elektra of elektrische installaties? Ga dan niet zelf aan te slag. Schakel een erkende elektra installateur in.

Meer over

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud