Translate

Aardgasvrije wijken

Wat houdt de overstap in?

HomeAardgasvrije wijkenWat houdt de overstap in?

Het jaar 2050 lijkt nog ver. Toch moeten we nu al aan de slag om tegen die tijd aardgasvrij te kunnen zijn.

Gemiddeld moeten er per jaar 8.000 huizen en gebouwen van het gas af. Dat vraagt om veranderingen in onze energie-infrastructuur. Gasnetten maken plaats voor warmtenetten en zwaardere elektranetten. Huizen zijn (beter) geïsoleerd en voor de cv-ketel en het gasfornuis komen aardgasvrije alternatieven.

 

Slim en soepel

De gemeente Rotterdam wil zo snel mogelijk beginnen met de overstap. Maar we draaien natuurlijk niet zomaar de gaskraan dicht. Wél maken we het Rotterdammers zo makkelijk mogelijk. Door per wijk te werken, kunnen we de overstap zo goedkoop mogelijk maken. De gemeente werkt bovendien samen met woningbouwcorporaties en netbeheerders om efficiënt te zijn. We beperken de overlast door werkzaamheden slim te plannen. In sommige nieuwbouwwijken kunt u direct al voor aardgasvrij kiezen.

 
Startpunt voor gesprek

In de geselecteerde gebieden kijkt de gemeente samen met bewoners, eigenaren en marktpartijen per wijk naar welke oplossing het meest voor de hand ligt als het gaat om een alternatief voor aardgas. De vraag is steeds: welk alternatief past het beste bij een wijk of een bepaald type woning? Om daar een idee van te krijgen, heeft de gemeente een zogenoemde WAT-Kaart gemaakt. Op de kaart staat een globale schets van alle wijken waarin staat wat – met de kennis van nu – per wijk het goedkoopste alternatief voor aardgas is.

 

Niets staat nog vast

De WAT-kaart brengt de kansen voor de overgang naar een aardgasvrij Rotterdam in beeld; de verdeling op de kaart staat nog niet vast, maar wordt naar verwachting nog regelmatig aangepast door nieuwe technologische kennis en inzichten. Op dit moment zien we door de gunstige ligging ten opzichte van de haven grote kansen voor restwarmte in Rotterdam. Warmte die normaal verloren zou gaan, wordt nu gebruikt om onze huizen en gebouwen te verwarmen.

Wanneer-kaart

Naast de WAT-kaart wordt een WANNEER-kaart gemaakt. Het doel van de WANNEER-kaart is huiseigenaren, bewoners en gebruikers van gebouwen inzicht te geven in wat er is gedaan in de stad, welke initiatieven en projecten er nu bezig zijn en welke initiatieven er de komende jaren worden genomen. Deze kaart verandert steeds, net als de WAT-kaart: elk initiatief en nieuwe aardgasvrije wijk wordt hierop zichtbaar. Zo kan van deze kansen gebruik gemaakt worden en kunnen eigenaren hun eigen plannen afstemmen op de ontwikkelingen in de stad.

Meer over Aardgasvrije wijken

Ga direct naar:
Skip to content