Translate

Windenergie

Uitbreiding Windpark Rozenburg

HomeWat kan ik doenWindenergieUitbreiding Windpark Rozenburg

Op deze projectpagina vindt u meer informatie over de uitbreiding van het windpark op de landtong Rozenburg.

Vervanging ‘repowering’ Windpark Rozenburg

Medio 2021 zijn de bestaande windturbines afgebroken en worden er 9 nieuwe turbines geplaatst. De nieuwe turbines hebben een tiphoogte van 193 meter hoog en leveren 34,2 Megawatt op. Naar verwachting is de bouw hiervan in het najaar van 2022 afgerond. De nieuwe windturbines leveren dan voor ca. 43.000 huishoudens groene stroom. Meer informatie vindt u op de website van Eneco.

Lees hier het plan MER repowering Windpark Rozenburg – 2019.

Uitbreiding Windpark Rozenburg

Ook aan de oostzijde van de bestaande turbines wordt het windpark uitgebreid. In 2018 kon een uitbreiding met twee windturbines niet gelijktijdig met de repowering plaatsvinden. In 2020 is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van maximaal twee windturbines op deze plek. Hiervoor heeft in de afgelopen maanden een aanbesteding plaatsgevonden.

Eén partij heeft zich ingeschreven voor deze aanbesteding: ontwikkelaar Pondera, in samenwerking met Rebel groep en Enercon.

Voorstel van Pondera

Pondera heeft een voorstel gepresenteerd voor de realisatie van slechts één windturbine in het zoekgebied met een tiphoogte van 235 meter, in plaats van de beoogde twee turbines met beide een tiphoogte van 193 meter. De turbine van Pondera levert 8 Megawatt op, waarmee ongeveer 5.200 huishoudens kunnen worden voorzien van duurzaam opgewekte energie.

Gesprekken met Pondera

De afgelopen tijd heeft de gemeente Rotterdam verschillende verkennende gesprekken gevoerd met Pondera over hun voorstel. De plaatsing van één in plaats van twee turbines heeft als voordeel dat de uitbreiding van het windpark iets westelijker gerealiseerd kan worden en daarmee minder inbreuk maakt op het groene karakter van de Landtong.  Een nadeel is dat deze hogere turbine meer zichthinder kan veroorzaken.

2017
Provincie Zuid- Holland heeft de zoeklocatie Uitbreiding windpark Rozenburg aangewezen. Deze locatie is opgenomen in het Stadsregionale convenant windenergie.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben voor Rozenburg en Maassluis informatieavonden georganiseerd gericht op de repowering (10 bestaande windturbines vervangen door 9 grotere windturbines) en de uitbreiding met 2 extra windturbines.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben dialoogtafels georganiseerd over beide windparken. Eneco had daarbij het milieueffectrapport (MER) gepresenteerd voor beide windparken, waarbij voor beide windparken is uitgegaan van een maximale tiphoogte van 195 meter.

2020
De grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf ging niet akkoord met een onderhandse aanbesteding van de uitbreiding van het windpark aan Eneco, en heeft besloten dat voor de uitbreiding een aanbesteding nodig was.
Eneco heeft in navolging daarop aan de landelijke commissie MER gevraagd alleen advies te geven op het repowering-gedeelte van de MER; De commissie MER heeft daarop positief geadviseerd. Op basis van een onherroepelijke vergunning is de realisatie van de repowering gestart.

2021
Rijksvastgoedbedrijf heeft na een marktverkenning een aanbestedingsprocedure gestart. De aanbesteding is gegund aan Pondera – in combinatie met Rebel groep en Enercon. Deze ontwikkelaar komt met een planvoorstel en in overleg met de gemeente wordt de planparticipatie en de financiële participatie georganiseerd.

Met Pondera is gesproken over de locatie van de turbine. De beoogde locatie in het plan van Pondera (de rode stip in de kaart) in het midden van het aangepaste zoekgebied heeft niet de voorkeur van de gemeente.

Alternatieve locaties zijn:

  • Plaatsing op de meest zuidelijke locatie (de groene stip in de kaart). Hier staat de turbine het meest in lijn met de bestaande turbines op de Landtong.
  • Plaatsing op de meest westelijke locatie (de gele stip in de kaart). Hier staat de turbine het verste af van het groene deel van de Landtong. 
Kaart Uitbreiding Windpark Rozenburg
 

Gesprekstafels Pondera

Op 16 en 18 mei jl. heeft Pondera gesprekstafels georganiseerd over de uitbreiding van windpark Rozenburg. Tijdens deze bijeenkomst is Pondera met bewoners en ondernemers in gesprek gegaan over de onderwerpen natuur, geluid, inpassing (zicht), financiële participatie en slagschaduw.

Pondera heeft een samenvattingsverslag gemaakt met daarin per onderwerp de belangrijkste gesprekspunten, hand-outs (overzicht) van de onderwerpen en de presentatie die op beide avonden is getoond.

 

Online informatiebijeenkomst

Op 31 januari 2022 organiseerde de gemeente samen met de ontwikkelaar Pondera een online informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers van Rozenburg en Maassluis. We hebben alle vragen en antwoorden gebundeld.

 

Overige informatie

Heeft u vragen of wil u in contact komen met een van de projectmanagers? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Meer over Windenergie

Ga direct naar:
Skip to content