Translate

Wat wij doen

Zonne-energie

HomeWat wij doenZonne-energie

De zon is een belangrijke bron van schone en duurzame energie. Daarom wil gemeente Rotterdam samen met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars veel meer gebruikmaken van zonne-energie. In Rotterdam is er ruimte voor de opwek van zonne-energie in de gebouwde omgeving of op infrastructuur. Lees hoe gemeente Rotterdam dit aanpakt in de Startnota Versnelling Zonne-energie.  


Rotterdam
se Leidraad Zonne-energie

In 2050 wil Rotterdam klimaatneutraal zijn. Dat doen we stap voor stap, en zonne-energie speelt daarbij een grote rol. De Leidraad Zonne-energie geeft richting aan de zonneprojecten die bijdragen aan deze ambities. Daarnaast zet de Leidraad per themagebied de criteria op een rij waar projecten met zonne-energie aan moeten voldoen.


Rotterdamse Zonneladder

In de stad zijn tal van mogelijkheden voor zonnepanelen: op daken en gevels, bij infrastructuur, op het water en op land. Omdat ruimte schaars is in Rotterdam, geeft de Leidraad Zonne-energie, en met name De Rotterdamse Zonneladder, richting aan het gebruiken van deze ruimte voor het opwekken van groene stroom. 

Meer over Wat wij doen

Ga direct naar:
Skip to content