Translate

Wat wij doen

Zonne-energie

HomeWat wij doenZonne-energie

De zon is een belangrijke bron van schone en duurzame energie. Daarom wil gemeente Rotterdam
samen met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars veel meer gebruikmaken van
zonne-energie. Het doel is om gezamenlijk voor het einde van 2026 3,2km2 zonnepanelen
gerealiseerd te hebben. Dat is goed voor de stad en onze toekomst.   


Rotterdam
se Leidraad Zonne-energie

In 2050 wil Rotterdam klimaatneutraal zijn. Dat doen we stap voor stap, en zonne-energie speelt daarbij een grote rol. De Leidraad Zonne-energie geeft richting aan de zonneprojecten die bijdragen aan deze ambities. Daarnaast zet de Leidraad per themagebied de criteria op een rij waar projecten met zonne-energie aan moeten voldoen.


Rotterdamse Zonneladder

In de stad zijn tal van mogelijkheden voor zonnepanelen: op daken en gevels, bij infrastructuur, op het water en op land. Omdat ruimte schaars is in Rotterdam, geeft de Leidraad Zonne-energie, en met name De Rotterdamse Zonneladder, richting aan het gebruiken van deze ruimte voor het opwekken van groene stroom. 

Ontwikkelingen voor zonne-energie

Wilt u zonnepanelen op uw dak? Grijp dan nu de kans om samen met mede-buurtgenoten en de hulp van de gemeente, zonnepanelen aan te schaffen die het beste bij u passen. Op deze pagina leest u meer over de inkoopactie. 

Bent u ondernemer en overweegt u zonnepanelen te plaatsen op uw (bedrijfs-)pand, maar hebt u vragen of loopt u tegen praktische of organisatorische zaken aan? Wij helpen u graag verder. Op deze pagina vindt u meer informatie. 

De ruimte in Rotterdam is schaars. Tegelijkertijd zoeken we geschikte locaties voor zonnepanelen om zo ons elektriciteitsverbruik te verduurzamen. Parkeerplaatsen bieden daarbij een kansrijke locatie voor duurzame opwek door deze te overkappen met zonnepanelen, ook wel solar carport genoemd. Op deze pagina vindt u meer informatie. 

Het zonnepark Oranjeheuvel is 25 hectare groot en zal jaarlijks 25MWh aan duurzame energie leveren, genoeg voor 7.000 huishoudens. De locatie omvat in totaal 34 hectare, waarvan 9 hectare wordt omgevormd tot groene zone om het zonnepark aan het zicht te onttrekken. Er worden wandelpaden aangelegd en de bestaande mountainbikeroute wordt uitgebreid.

Het is een oud slibdepot dat een aantal jaren geleden is afgewerkt met een zogenaamde leeflaag. Op een oud slibdepot kan niks worden gebouwd en daarmee is een zonnepark een fraaie invulling. De gemeente wil volgende de zonneladder géén zonneparken op landbouwgrond, maar aangezien hier geen landbouw of ander gebruik van de grond mogelijk is, is de locatie uitermate geschikt voor het opwekken van energie met zonnepanelen.

Omdat er geen directe omwonenden zijn en de natuurlijke integratie van het park goed wordt ingepast, zal de omgeving weinig merken van het zonnepark.

Voor de zomer van 2024 wordt er een marktpartij geselecteerd. Ecologisch onderzoek zal gedurende 2024 plaatsvinden om de impact op de natuur vast te stellen en te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Bekijk hier de Nota van Uitgangspunten Oranjeheuvel.

In de Rotterdamse wijk Schiebroek, op een voormalig zanddepot aan de G.K. van Hogendorpweg, verrijst binnenkort een indrukwekkend zonnepark. Dit initiatief is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de ondernemers en vastgoedeigenaren van het bedrijventerrein, verenigd in de Energiecoöperatie Schiebroek, en de gemeente Rotterdam. Het doel? Een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein te creëren.

Zonneweide Schiebroek B.V. is de drijvende kracht achter dit project. In samenwerking met KiesZon (een 100% dochteronderneming van Greenchoice) wordt een zonnepark van ruim 4.000 zonnepanelen gerealiseerd, voldoende om ongeveer 500 huishoudens van duurzame stroom te voorzien.

De financiering van dit ambitieuze project is grotendeels tot stand gekomen door de betrokkenheid van Rotterdamse bedrijven en burgers

Het zonnepark zal gedurende een periode van maximaal 25 jaar duurzame energie opwekken. Een prachtig voorbeeld van hoe lokale samenwerking en duurzaamheid hand in hand gaan. Rotterdammers kunnen trots zijn op dit initiatief dat niet alleen bijdraagt aan een groenere toekomst, maar ook de kracht van gemeenschap en ondernemerschap benadrukt.

De reden van deze ontwikkeling is de wens van de samenwerkende ondernemers op bedrijventerrein Schiebroek om hun bedrijventerrein toekomstbestendig en energiepositief te maken. Met dit zonnepark wordt daarmee een grote stap mee gezet.

Naast dit project wordt er op het bedrijventerrein ook gekeken naar de mogelijkheid van een collectief (snel)laadplein voor elektrische vracht- en bestelwagens en een zgn. solar-carport voor elektrische personenauto’s. Op deze wijze zal het bedrijventerrein aantrekkelijk blijven voor Rotterdamse bedrijven om zich hier te vestigen.

Om meer schone energie op te wekken krijgen Rotterdamse scholen gratis hulp van de gemeente voor het laten plaatsen van zonnepanelen op daken. In opdracht van de gemeente voert Stichting Schooldakrevolutie het project Zon op Scholen uit. Deze stichting is onafhankelijk en werkt zonder winstdoelstelling. De schooldakcoaches leggen contact met de schoolbesturen om hen te ondersteunen bij alles wat bij het realiseren van zonnestroom-installaties komt kijken. Zoals het onderzoeken van de mogelijkheden van het gebouw, het maken van een investeringsplan en advisering over onderwerpen als financiering, het aanvragen van offertes, verzekering, coördineren van dakconstructieonderzoeken en aandacht voor schone energie in de klas. Hiermee hopen we dat de Rotterdamse scholen hun daken duurzaam inzetten. En daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.

Een optie waarvoor schoolbesturen ook kunnen kiezen is het combineren van zonnepanelen met een groen dak. Er zijn 7 vouchers’ beschikbaar om de stichting Rooftop Revolution in te schakelen. Beide stichtingen werken nauw samen. De gemeente betaalt hiervoor de kosten, zodat scholen ontzorgd worden met een dakadvies en de projectvoorbereiding. Ook kunnen ze het schooldak laten ontwikkelen door een energiecoöperatie.  Hiervoor gebruikt Schooldakrevolutie zijn contact met Energie van Rotterdam, de koepelorganisatie voor de energiecoöperaties in de gemeente Rotterdam.

Op deze pagina leest u meer over Schooldakrevolutie https://schooldakrevolutie.nl/

We willen Rotterdam verduurzamen zonder afbreuk te doen aan de omgeving. Daarom zetten we in op zon-op-gevel, waarbij zonnepanelen slim geïntegreerd worden in gebouwen. Deze panelen, variërend van standaard tot gekleurde, passen perfect bij de gevel. Vooral bij nieuwbouw en renovaties biedt dit kansen. Meer informatie over geïntegreerde zonnepanelen vind je hier: Gekleurde en gebouwgeïntegreerde (BIPV) panelen (rvo.nl)

In sommige gevallen zijn zonnepanelen op gevels interessant, zoals wanneer het dak ongeschikt is of te klein voor voldoende energieopwekking. Ze zorgen voor een betere spreiding van elektriciteitsproductie, met name bij lage zonnestand.

Hoewel zon-op-gevels een goede optie zijn, hebben ze een langere terugverdientijd dan zonnepanelen op daken vanwege hogere kosten en lagere opbrengsten. Dit betekent niet dat de businesscase van zon-op-gevel niet haalbaar is. Dit verschilt per project. Zeker bij nieuwbouw en bij renovatie van een bestaande gevel, zijn zonnepanelen op gevels qua prijs vergelijkbaar met andere gevelbekledingen.

Voor zonnepanelen aan gevels geldt een vergunningplicht, waarbij vooral welstand en in sommige gevallen ook lichthinder (reflectie/schittering) een rol speelt.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning verwijzen wij u naar onderstaande link:
Omgevingsvergunning bouwen aanvragen | Rotterdam.nl

We leren nog steeds van praktijkervaringen. Samen met het Sportbedrijf Rotterdam voeren we pilots uit, zoals bij gymzalen in Hillegersberg/Schiebroek en Prinsenland.

Op de Maasvlakte in Rotterdam staat een project op het punt van start te gaan: een drijvend zonnepark op het baggerdepot. Momenteel heeft Rijkswaterstaat de tender geopend voor dit initiatief. Met een verwachte capaciteit van circa 100-125 MW aan zonnepanelen biedt dit park niet alleen een aanzienlijke energieopwekking, maar ook een slim gebruik van beschikbare ruimte. Als gemeente zijn we voorstander van dit project, omdat het op een locatie komt waar zonnepanelen geen overlast veroorzaken en er zelfs sprake is van dubbel ruimtegebrek. Bovendien draagt het bij aan onze ambitie om tegen 2026 maar liefst 3.2 vierkante kilometer aan zonne-energie te realiseren. Voor meer informatie, bekijk de tender op https://www.biedboek.nl/nl/realestate/view/637/noordzeeboulevard-501-maasvlakte-te-rotterdam en het nieuwsbericht op https://www.energieoprijksgrond.nl/nieuws/2637485.aspx

Met het OER-programma stelt de Rijksoverheid eigen gronden beschikbaar aan gemeenten en RES-regio’s, ten behoeve van hun opgave voor de opwek van duurzame energie.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud