Translate
Logo Triple-A

Triple-A

Triple-A maakt deel uit van het Interreg 2 Zeeën Programma (projectnummer 2S02-029), en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Zuid-Holland en West-Vlaanderen.

Triple-A is een samenwerkingsverband tussen twee universiteiten, zeven lokale overheden (waaronder de gemeente Rotterdam) en een netbeheerder uit vier Europese landen. Het doel van het project is om de verduurzaming van eengezinswoningen te versnellen, met name op het gebied van energiebesparing.

Samen met TU Delft, gemeente Breda, regio Kent (UK), regio Hauts-de-France (FR), gemeenten Antwerpen en Mechelen en de gemeentelijke organisatie AG EOS van Oostende (Energy Savings Oostende), Universiteit Gent en netbeheerder Fluvius werkt de gemeente Rotterdam aan het Europese Interreg 2 Zeëen project Triple-A. Dit project, dat wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Zuid-Holland, is eind 2016 goedgekeurd.

Binnen Triple-A werken partners samen aan het stimuleren van particuliere huiseigenaren om hun woning te verduurzamen door middel van het beter toegankelijk maken van informatie over (technische) mogelijkheden. Triple-A staat voor het overnemen van technieken om de CO2-uitstoot te verlagen (Adoption), door het verbeteren van de toegang tot informatie (Access), en het vergroten van de bewustwording van de noodzaak om te verduurzamen (Awareness).

Om dit te realiseren wordt gewerkt aan het verbeteren van websites, zodat het vinden van informatie gemakkelijker wordt. Ook wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke ‘pop-up’ duurzaamheidswinkels, om de informatie dichter bij woningeigenaren te krijgen. Daarnaast worden er in proefprojecten slimme energiemeters aan Home Energy Monitoring Systems (HEMS) gekoppeld, om mensen inzicht te geven in energieverbruik en besparingsmogelijkheden. Tenslotte zijn er voorbeeldprojecten benoemd en toegankelijk gemaakt, vanuit de gedachte ‘goed voorbeeld doet goed volgen’.

Het Triple-A-project is gestart op 1 januari 2017 en loopt tot en met november 2021. Neem voor vragen contact op met Oubbol Oung, projectleider Triple-A van de gemeente Rotterdam. E-mail: o.oung@Rotterdam.nl

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud