Translate
HomeVerhalenEen duurzame samenwerking van gemeente Rotterdam en Wavin

Een duurzame samenwerking van gemeente Rotterdam en Wavin

Rotterdam
Wat wij doen
View-Rotterdam
20 juli 2021
| laatste update: 20 juli 2021

Rotterdam werkt aan een duurzame, bereikbare en energiezuinige stad, met schone lucht en een circulaire economie. Als publieke opdrachtgever geven we daarin zelf het goede voorbeeld in onze eigen inkoop. Zoals bij de aanbesteding van kunststof rioolbuizen.

Met een vervangingsopgave van veertig kilometer riool behoort Rotterdam tot de grootste afnemers van rioolbuizen, putten en drainagesystemen. Die zijn van beton of van kunststof, afhankelijk van de situatie in de ondergrond. Wavin, Europees marktleider op het gebied van kunststof leidingsystemen, gaat de komende jaren de producten emissievrij transporteren vanaf Hub010. Mohammed El Mecaniqui van Wavin: “Met deze HUB aan de stadsrand van Rotterdam, is het mogelijk het last-mile traject met zero-emissie voertuigen uit te voeren. Op onze locatie hebben we de mogelijkheid ladingen te consolideren, tijdelijk in opslag te nemen of over te laden naar één van onze emissievrije voertuigen. Zo dragen we bij aan het behalen van een efficiënte en duurzame belevering voor Rotterdamse projecten.”

De gemeente Rotterdam heeft ook grote ambities op het gebied van circulariteit. In 2050 moet Rotterdam volledig circulair zijn en zijn materiaal kringlopen gesloten. We willen dat onze leveranciers producten maken, die het milieu zo min mogelijk belasten van grondstoffenwinning tot en met afdanking. Jeroen van der Wal (rioolbeheerder gemeente Rotterdam): “We zijn nu aan het kijken om kunststof rioolbuizen te herleggen in plaats van te vervangen. Het merendeel van de rioolwerkzaamheden is op basis van verzakkingen. We halen dan de buizen omhoog en plaatsen een buis op de juiste hoogte in de grond. Samen met aannemers en de fabrikant kijken we waar pilots kunnen draaien om dit proces te testen. Concreet betekent dit dat we rioolbuizen uit de grond halen, controleren, schoonmaken en vervolgens weer terugplaatsen.”

Een aanbesteding als dit is niet in één middag geregeld. Er gaat een hoop voorbereidingstijd in zitten om alle ambities te vertalen naar een slimme inkoopstrategie. Inkoper Henri de Ruiter begeleidde het proces van begin tot eind: “We hebben onze ambities en ideeën besproken met de markt en een aanbesteding gepubliceerd: circulaire buizen tegen zo laag mogelijke milieukosten. Meerdere aannemers zijn toegelaten tot het perceel Innovatie om mee te denken in de realisatie hiervan. Uit de recente onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat sommige type kunststof beter herbruikbaar zijn dan andere Samen met Wavin kijken we ook naar het juiste materiaal.”

 
Toekomst

Uiteindelijk willen we in de toekomst een rioolbuis kunnen realiseren die 2 levensduur termijnen door kan gaan. Dit zorgt ervoor dat er minder geproduceerd moet worden en dit resulteert ook in minder vervoer van materialen. Mohammed El Mecaniqui van Wavin: “Duurzaamheid staat bij ons bedrijf hoog op de agenda. Het is geweldig om te zien dat de gemeente Rotterdam zoveel waarde heeft gehecht aan dit thema binnen deze opdracht. We kunnen hiermee echt het verschil maken en zijn daarom trots dat we zo aan de slag kunnen in dit contract. Wat ons betreft heeft Rotterdam opnieuw laten zien: geen woorden, maar daden. “

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud